Nieuwsflits

Filosofie
Inhoudsopgave
Nadere Introductie Presentiefilosofie
2 Een ruimer beeld
3 Aansluiten bij een basaal verlangen
4 Aansluiten bij het alledaagse
5 Andere presentiebeoefenaren
6 Verder lezen
Alle Pagina's

6 Verder lezen

Deze beknopte schets doet in het geheel geen recht aan het boek, is er zelfs geen samenvatting van, laat staan dat ze het vervangen kan. Wie meer wil weten van de presentiebenadering zij uiteraard allereerst verwezen naar Andries Baart, Een theorie van de presentie, Lemma, Utrecht 2001 (3e vermeerderde druk).

Daarnaast wijzen we graag op het Praktijkboek Presentie, dat in maart 2019 is verschenen. In dit boek worden de centrale presentiethema's en de manier waarop deze in de praktijk kunnen worden uitgewerkt, beschreven en uitgediept. Zo biedt het (aankomende) professionals taal, concepten en praktische handvatten om het eigen werk op een presente, professionele en menslievende manier uit te voeren en erop te reflecteren, binnen het eigen specifieke werkveld en de eigen vakbewkaamheid.

praktijkboek presentie xs

 

Een overzicht van andere publicaties bij en over Een theorie van de presentie vindt men op deze site onder Eigen publicaties.

Bovenstaande tekst kunt u hieronder downloaden: 

Presentie filosofie

Presence Approach introduction

Ueber die praesentische Herangehensweise