Nieuwsflits

Presentie toegelicht

Het presentiecongres 'Uit de zorgval' werd afgesloten met een keynote door Andries Baart

TEDtalk Désanne van Brederode, schrijver en filosoof

 

TEDtalk Hans van Ewijk, lector Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling

 

 

Andries Baart legt in 10 minuten uit waar presentie over gaat. De opname is gemaakt door de Stichting Beroepseer.

 

Dr Gert Olthuis licht het concept van Fred Lee ('Als Disney de baas was in uw ziekenhuis') toe. 

Op 28 april 2011 organiseerde de Leerstoelgroep Zorgethiek (Universiteit voor Humanistiek/Tilburg University) en de Stichting Presentie een zorgdebat onder de titel 'Van de bomen en het bos: innovatieconcepten voor de zorg vergeleken en gewogen'. 

Zorginnovatie en permanente verbetering is wat veel bestuurders, managers en kwaliteitsfunctionarissen drijft. Het aanbod van verbeterbenaderingen is echter groot en divers. Wat te kiezen, op welke gronden? En hoe verhouden benaderingen zich tot elkaar? Duizelt het u ook wel eens? Lean Management, Planetree, Fred Lee, Menslievende Zorg, excellente zorg, duurzame zorg, bewarende zorg, zorgzame zorg... 

In dit debat werd verkend wat deze voorstellen behelzen, hoever ze strekken en wat ze in feite ‘doen' in de zorg. Zijn ze vergelijkbaar? Welke heb je nodig bij welk verbeterdoel? Verbeteren ze trouwens wel, en zo ja, wat dan? Op deze middag werden in het bijzonder vier verbetervoorstellen van zorg kort en bondig gepresenteerd, geanalyseerd en vergeleken. 

Er waren vier introducties op de zorgconcepten van resp. Planetree, Lean, Fred Lee en Menslievende Zorg, waarbij het accent lag op zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Andries Baart vergeleek deze vier op o.a. probleemstelling, dominant perspectief, herkomst, doelen, aanpak en invalshoek.


Prof. dr Frans Vosman geeft een introductie van het concept 'Menslievende Zorg'.

drs Marc Rouppe van der Voort geeft uitleg van het zorgconcept 'Lean'.

Drs. Tim Winkler beschrijft wat het zorgconcept 'Planetree' inhoudt en hoe dat in het Almeerse Flevoziekenhuis is ingevoerd.

Prof. dr. Anne Goossensen interviewt Marc Rouppe van der Voort (Lean) en Tim Winkler (Planetree)

<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 2