Nieuwsflits

Lezing Prof. Jaco Hoffman Symposion 25 jaar Andries Baart en Presentie

Lezing van Prof. Jaco Hoffman: 'What remains is tomorrow': enkele post-koloniale en Afro-futuristiese in/uitsigte op Afrikaan-wees // 'What remains is tomorrow': post-colonial and Afro-futuristic insights of being African', op het Sympósion '25 jaar Andries Baart en Presentie', 17 april 2018.