Nieuwsflits

Eigen Publicaties
Tekst van de oratie 'Zijn is gezien worden. Presentie en reductie in de zorg', zoals uitgesproken door prof. dr. Anne Goossensen op 15 april 2011
Verslag van de studiemiddag over Reductie, gehouden op 15 april 2011. Het verhaal uit het boekje 'Op blote voeten' (uitgave Mentrum (2008), samengesteld door Linda Kramer) dat op deze middag is voorgelezen kunt u hieronder downloaden. Voor meer informatie over deze uitgave: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Eenvoudig en ongekunsteld: presentie als de kern van het sociale, door Andries Baart. ‘Agora’ – Een tijdschrift van vzw Jongerenbegeleiding, Kortrijk, België, jaargang 20, nr. 3, 2004, pagina 35 – 47. Grotendeels steunend op eerder gepubliceerde teksten van zijn hand schreef A. Baart deze introductie in de presentie: de praktijk en methodiek, de theorie en grondslagen. Toegegeven; deze bijdrage bevat een aantal ‘herhalingen-van-zetten’ punt uit, maar de kritische, geïnteresseerde lezer inzake weet zich bij deze auteur altijd (in welke bijdrage van hem dan ook) verzekerd van nieuwsgaring rondom het gedachtengoed van een theorie van de presentie. (…De opbrengst die voor buurtbewoners het meest telt, ligt in de kwaliteit van de relatie...(..).. en in het goede gesprek en niet of nauwelijks daarbuiten. Het is een hardnekkige misvatting te denken dat door middel van een relatie en van de conversatie (conversatio is ‘verkeren met’ en dus niet kwekken) iets anders, iets wat…
Presentie en palliatieve zorg, door Andries Baart. ‘Sociale interventie’, 2007, jaargang 16, nummer 3, pagina 13 – 25.    In dit artikel zoomt A. Baart in op de ‘uitdrukkingshandeling’ (naar een woord van Van Heijst, 2005),  als de betekenisvervlechting / verwevenheid van ‘handeling’ en ‘relatie’ welke typerend is voor zowel presentie als goede palliatieve zorg. Met een drietal prachtige voorbeelden en een uitwerking van drie cruciale opgaven waarvoor een palliatieve patiënt (inclusief omgeving) staat, illustreert de auteur de betekenis van genoemde betekenisvervlechting (voor de palliatieve zorg). En tegelijkertijd geeft  A. Baart zelf een sterke impuls aan de ontstane ‘discussie’ inzake (de verhouding tussen) ‘zijn’ en ‘doen’ !   Dit artikel is een bewerking van een lezing welke de auteur op Landelijke Vrijwilligersdag VPTZ, 13 november 2006, heeft uitgesproken.  “…(1) Ik doe iets praktisch, nuttigs, noodzakelijks en (2) ik doe dat zo, dat ik tegelijk tot uitdrukking breng dat jij de moeite waard, beminnenswaard…
Oog voor de mens achter zijn problemen, door Andries Baart. Verslagboek: ‘Ik woon niet in een woord’, Nationale ontmoetingsdag voor vrijwilligers van Welzijnsschakels, 20 november 2004, Mechelen, België, pagina 11 – 31. In deze lezing bekijkt A. Baart in hoeverre en onder welke voorwaarden vrijwillig(st)ers toe kunnen komen aan de presentiebenadering. De auteur schetst een ‘typisch modern’ interessant en uitdagend beeld van het vrijwilligerswerk (zie vooral de figuren en analyses; ‘scholing en cultuur van werken’, ‘sturing en oriëntatie’ en ‘aanbod en afstand’) en legt dat tegen de presentiebenadering aan om te bezien in hoeverre ze bij elkaar passen. A. Baart maakte voor deze lezing gebruik van een ‘bescheiden onderzoekje’ onder vrijwilligers van Het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering in Overijssel, 2000 / 2001. “…Het is (…) fnuikend als men de vrijwillig(st)ers opleidt, africht of inkadert in het (semi)-professionele regime van werken…(…)..Weet wat je vrijwilligers aanleert en afleert….(. ..) en onderdruk de neiging…
Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg Door Frans Vosman en Andries Baart; Uitgeverij Lemma, Den Haag, 2008, isbn 978-905931-306-4. Dit is de uitgebreide tekst van de dubbeloratie die prof. dr. Andries Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en zorg en prof. dr. Frans Vosman, hoogleraar Christelijke ethiek en spiritualiteit gehouden hebben aan de Universiteit van Tilburg op 24 oktober 2008. Het boek is uitverkocht en daarom nu als PDF te downloaden.
Minder hard - meer hart! Zorgethiek en management: een werkzame combinatie, door Annelies van Heijst, Thijs Tromp (red.) en Andries Baart, Uitgave Reliëf.
In mei 2004 kwam de 3e, vermeerderde druk uit van Andries Baart, Een theorie van de presentie. De 'vermeerdering' bestaat vooral uit het toevoegen aan de bibliografie van een tiental pagina's waarin - uitgesplitst in enkele rubrieken - de publicaties vermeld worden die in aansluiting bij Een theorie van de presentie sinds 2001 zijn verschenen: introducties, besprekingen, verwerkingen, discussies, uitbreidingen, themanummers, scripties etc. Wie de 1e of 2e druk bezit kan deze pagina's (894 - 902) in de juiste opmaak en grootte aan het boek toevoegen door de file ?
Aandacht. Etudes in presentie van Andries Baart; Uitgeverij Lemma, Utrecht, 2005, 2e druk; ISBN nummer 90 5931 353 4. Een essay over aandacht, en over de wetenschap, politiek en zorg die haar aan banden leggen hoewel mensen ernaar snakken. Want: Aandacht biedt de kiem van een relatie, en daaruit zal een mens opstaan.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>
Pagina 6 van 9