Nieuwsflits

Eigen Publicaties
Eigen kracht, burgerkracht, zelfregie – een stevige maatschappelijke beweging overspoelt Nederland. Maar is er nog wel ruimte voor kwetsbaarheid? Onder de titel 'Mag je nog kwetsbaar zijn' verscheen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nummer 3, najaar 2013) een tweegesprek tussen Andries Baart, ontwerper van de presentiebenadering en Fiet van Beek van de Eigen Kracht Centrale.
Andries Baart en Christa Carbo, De Zorgval. Beelden, ervaringen en verhalen/Analyse, kritiek en uitzicht. Uitgeverij Thoeris, Amsterdam 2013 Een kind met een zeer beentje, een verslaafde man met zijn hond, een demente dame die niet wil eten en een zwerfjongen die zijn baan opgeeft: het zijn de hoofdpersonen die in de nieuwste presentiepublicatie haarfijn laten zien wat er schuurt in de zorg. Of ze nu een zonderlinge dakloze zijn of een gemiddelde burger die de spoedeisende eerste hulp bezoekt, ze hebben gemeen dat ze te maken krijgen met ‘de zorgval’. Een beeld voor de zorg van vandaag die vastloopt in zijn eigen logica, die mensen niet verder helpt maar vaak (onbedoeld) meer leed toebrengt. ‘De Zorgval’ is een omkeerboek met twee ingangen: wie het aan de ene kant opent, komt uit bij een tiental journalistiek geschreven verhalen door Christa Carbo. Aan de hand van portretten uit de zorgpraktijk schetst ze voorbeelden…
In het tijdschrift Maatwerk van februari 2013 geeft Marije van der Linde een reactie op een casus 'Over zin en zinloosheid'.
Over presentiebeoefening, zorgvrijwilligers, de mogelijkheid je in presentie te scholen en wat daarin te ontdekken valt In dit artikel schrijft Henk Meeuws aan de hand van enkele uit het leven gegrepen getuigenissen, over presentie en zorgvrijwilligers, over de noodzaak en mogelijkheid je in de presentiebenadering te oefenen, en over de ervaring en het inzicht dat je al doende te beurt kan vallen. 
  Het lijkt een wat ingewikkeld en abstract begrip, maar ‘presentie’ begint met iets waarvan iedere zorgverlener het belang zal herkennen: je verplaatsen in de ander. ‘Present zijn’ komt je echter niet zomaar aanwaaien, het vergt oefening, reflectie op eigen handelen en een andere manier van zien. ‘Radicaal aansluiten bij de ander begint met het opschonen van het eigen zien.' Geschreven door Anne Goossensen en Peter Thissen; gepubliceerd in het tijdschrift Denkbeeld, oktober 2012
Maatschappelijk werk moet terug naar de basis, dichtbij de wijk. Dit sluit aan bij oude waarden in het beroep, zoals gelijkwaardigheid en leefwereldaansluiting. Door middel van presentie kunnen we deze waarden nog beter realiseren. In dit artikel verkennen Anja Knoope en Anne Goossensen waarom het aanleren van presentie zo moeilijk is.  Gepubliceerd in het tijdschrift Maatwerk nr. 1, februari 2011
Het is vaak niet eenvoudig om te kunnen zien of dat wat een zorgverlener doet, presentiebeoefening is of niet. Waaraan is dat te herkennen, waar moet je dan naar kijken, en hoe moet je dan kijken? En als je erin slaagt om (ook subtiele vormen van) presentiebeoefening waar te nemen, hoe moet je ze dan benoemen? Na een uiteenzetting van het thema door prof. Andries Baart, zijn we tijdens deze studiemiddag met behulp van videofragmenten en casusmateriaal op zoek gegaan naar dat wat ‘presentie’ onder-scheidt van ‘geen presentie’. Daarbij hebben we ons niet beperkt tot dat wat er in het primaire proces tussen zorggever en zorgontvanger gebeurt, maar hebben we ook gekeken naar het niveau van presentieplannen, projecten en management: (waaraan) is te zien of deze daadwerkelijk zullen leiden tot een presente(re) organisatie en zorgverlening?
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>
Pagina 4 van 9