Nieuwsflits

Eigen Publicaties
‘GOED GEZIEN! EN NU? Een ander perspectief op kijken, kennen en kunnen’  Binnen de presentiebenadering is ‘kijken’ een belangrijk thema, vanuit de gedachte: hoe je zorg en hulp geeft, wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe je de ander ziet of waarneemt. En daarin kunnen flinke verschillen zitten. Niet alleen tussen collega’s onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen beleidsmakers en professionals op de werkvloer. Waar de een zelfredzame burgers, vitale ouderen, mondige patiënten en behulpzame buren ziet, krijgt de ander voortdurend kwetsbare mensen  in het oog. Mensen die aan hun lot worden overgelaten, van loket naar loket worden geschoven of verkommeren omdat ze niet mee kunnen komen in onze ingewikkelde samenleving.Bovendien: hoe je kijkt, bepaalt ook welke kennis telt of geldig is. Anders gezegd, hoe zwaar telt de mening van iemand met een verstandelijke beperking, als we vooral de beperking zien? Hoe wegen we de (ervarings)kennis van een patiënt of…
Op 17 april 2015  werd de halfjaarlijke studie-ochtend gehouden met als titel ‘Professionele alledaagsheid’ - Over nieuwe professionaliteit in zorg en welzijn. Het verslag kunt u hier downloaden.
‘Mayonaise op de kaas’, of: presentie in 20 columns en 2 brieven In 20 columns en twee open brieven (aan de staatsecretaris van Volksgezondheid en aan een persoonlijke vriendin) geeft Judith Leest, stafmedewerker van Stichting Presentie, een bondig en aansprekend beeld van de presentiebenadering. Zij begon deze columnreeks in aanloop naar het grote presentiecongres in 2013 en vervolmaakte de reeks in het jaar daarna. 14 van de columns verschenen eerder op deze website (zie www.presentie.nl/columns). De reeks werd aangevuld met 6 nieuwe columns, die samen met de twee open brieven werden gebundeld in een mooie, geïllustreerde uitgave. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de zorgpraktijk, actuele maatschappelijke discussies en puttend uit films en televisieprogramma’s passeren de belangrijkste presentiethema’s de revue. Stichting Presentie beschikt hiermee, naast de vele wetenschappelijke en vakpublicaties, over een mooi kleinood waarin het presentiegedachtengoed wordt verwoord. Het boekje is zeer geschikt om zorgwerkers, vrijwilligers, cliënten en…
Nieuwe kwaliteitskaders: bevorderen van gehoorzaamheid, of stimulans tot verstandigheid? Op 23 augustus 2016 kwam in Zandvoort een groep toezichthouders, bestuurders en andere belanghebbenden rond de verpleeghuiszorg bijeen rond het thema kwaliteit. De bijeenkomst werd geïnitieerd door Anja Schouten (bestuurder Zorgbalans), Laurent de Vries (bestuurder Viattence) en Andries Baart (Stichting Presentie en Leerstoel Presentie). Andries Baart gaf input aan de discussie met zijn lezing Over de nieuwe regels, gehoorzaamheid en verstandigheid. Deze tekst is ook als essay verschenen.   Het essay wil op een kritische en beschouwende wijze stof tot nadenken bieden bij de ontwikkeling en het gebruik van moderne kwaliteitskaders in de zorg. Het op handen zijnde Kwaliteitskader Ouderenzorg 2016 vormt de directe aanleiding, maar de strekking van het essay gaat veel verder dan dat. De tekst van het essay is hier te downloaden. Een resumé van dit essay verscheen in Zorgvisie:   https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2016/9/Voorbij-de-afvinklijstjes-van-de-inspectie/
Werkers in de zorg leren om ‘professioneel’ te handelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ze leren om hun emoties te reguleren, zo niet te parkeren omdat ze zouden storen in de beroepsuitoefening. Toch zijn er theorieën in de ethiek die onderbouwen dat gevoelens niet zonder meer nutteloos of gevaarlijk zijn. Zorg zou juist beter worden als emoties niet worden genegeerd, maar kritisch onderzocht en vruchtbaar gemaakt voor het geven van goede zorg. Als deze emoties ‘op begrip’ worden gebracht zijn ze een belangwekkende bron van kennis: ze doen begrijpen of aanvoelen wat er voor de ander op het spel staat en wat van waarde is. Op het presentiecongres in oktober gaf Désanne van Brederode een prikkelende reflectie op de vraag welke plek emoties in goede zorg moeten hebben (deze TEDtalk van Désanne van Brederode is hier te bekijken). Deze studiemiddag gaan we verder aan de slag met dit thema, vanuit de…
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>
Pagina 3 van 9