Nieuwsflits

Eigen Publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Schilder-Presentie In Het M.w.

Schilder, Lies (2003), "Presentie in het maatschappelijk werk: wenkend perspectief of terug naar af?"; Sociale Interventie, jrg. 12, nr. 2-2003.
De presentiebenadering biedt een wenkend perspectief, maar een maatschappelijk werker die alleen nog present wil zijn verliest de eigen professionele identiteit en is terug bij af.

Published in publicaties

Schilder, Lies, Presentie in het maatschappelijk werk: wenkend pespectief of terug naar af?

Published in publicaties

Kwaliteit 2.0: over presentie, opgaven en logica's (Sociaal Bestek 2012), door Anne Goossensen, Jolanda van Dijke, Heleen Heidinga en Andries Baart.

Werken vanuit de presentietheorie maakt professionals gevoeliger voor de aansluiting op de leefwereld van kwetsbare cliënten en voegt daarmee nieuwe criteria toe aan bestaande debatten over professionaliteit en kwaliteit. 

Published in Eigen publicaties