Nieuwsflits

Eigen Publicaties

Stichting Presentie deed, in opdracht van Gevangenenzorg Nederland, onderzoek naar de betekenis van het bezoek aan gevangenen en hun familie door vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. We deden het onderzoek samen met vrijwilligers, gevangenen en hun familieleden en de professionals van Gevangenenzorg Nederland. Dat heeft gezorgd voor zeer rijk en gevarieerd materiaal. Dit is wat Hans Barendrecht, directeur Gevangenenzorg Nederland,  over het onderzoek zegt:

PRESENTIE IN DETENTIE, Dat is één van de slogans van Gevangenenzorg Nederland. Present zijn daar waar mensen letterlijk en figuurlijk vast lopen, in de gevangenis dus en ook bij de familie thuis. In de loop der jaren hebben honderden vrijwilligers duizenden gevangenen, tbs patiënten en hun familieleden bezocht. Ook in de integratieperiode na detentie is de organisatie present.

Maar wat is de waarde van al dat bezoekwerk? Gevangenenzorg is al enige jaren bezig om daar taal en cijfers voor te vinden. Stichting Presentie voerde op verzoek van Gevangenenzorg een onderzoek uit en kwam met interessante conclusies. Het rapport zegt onder meer ‘dat de weg naar herstel en re-integratie loopt via het zorgvuldig aangaan, opbouwen en onderhouden van een relatie. Het onderzoek brengt allerlei tussenstappen in beeld, voordat een eindresultaat als herstel in beeld komt.’ Het woord relatie neemt een centrale plaats in. Dit is één van de kerneigenschappen van de informele zorg via vrijwilligers.

Het onderzoek geeft een top drie van waarden. Het bezoekwerk van Gevangenenzorg geeft gevangenen moed, bevestigt hun menselijke waardigheid en fungeert tenslotte als een routeplanner voor een nieuwe levensweg. Dit zijn drie belangrijke ingrediënten om definitief af te rekenen met criminaliteit en een zinvolle en delict vrije toekomst op te bouwen. Het onderzoek concludeert verder dat ons bezoekaanbod een bijdrage levert aan een humane strafuitvoering. Kortom, de informele zorg heeft zowel persoonlijke als publieke impact. Tot slot, in het onderzoek zijn ook diverse bijdragen van gevangenen opgenomen. Ze zijn soms ontroerend en veelzeggend over de grote betekenis van wat onze vrijwilligers doen.

Published in Eigen publicaties
vrijdag, 23 januari 2015 09:51

Timmerman, Guus

Dr. A.B. (Guus) Timmerman is sinds 1 november 2014 als zorgethicus en kwalitatief onderzoeker werkzaam bij de Stichting Presentie ten behoeve van de bijzondere leerstoel Presentie en Zorg. Hij schrijft met Andries Baart wetenschappelijke publicaties over presentie en zorg, waaronder het boek ‘What really matters to professionals working with and for people’ (2019). Met Andries Baart deed hij onderzoek naar de zorg en praktische wijsheid van huisartsen aan het sterfbed van een eigen patiënt en met Marieke Potma naar de leefwereld van mensen die in Rotterdam een beroep doen op de bed-bad-broodregeling voor ongeregelde migranten en afgewezen asielzoekers. Guus begeleidt als referent promotieonderzoek en verzorgt als gastdocent onderwijs in empirisch, zorgethisch onderzoek en het gebruik van het CAQDAS-programma ATLAS.ti, o.a. aan de Universiteit voor Humanistiek en de Tilburg School of Theology.

Recente publicaties zijn:

 • Guus Timmerman, Andries Baart & Frans Vosman (2019). In search of good care: The methodology of phenomenological, theory-oriented 'N=N case studies' in empirically grounded ehtics of care. Medicine Health Care and philosophy, 1-11 doi:10.1007/s11019-019-09892-9

 • Guus Timmerman (2018). Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme in zorg en welzijn. Waardenwerk, 73, 44-56.

 • Guus Timmerman (2018). Praktische wijsheid en begeleidingskunde. Tijdschrift Voor Begeleidingskunde, 7(4), 46-53.

 • Frans Vosman, Guus Timmerman & Andries Baart (2018). Digging into care practices: The confrontation of care ethics with qualitative empirical and theoretical developments in the low countries (2007-2017). International Journal of Care and Caring, 2(3 (Special issue: The care ethics moment: International innovations)), 405-423.

 • Guus Timmerman (red.) (2017). Thomas Biebricher. Onvermoed en onvermijdelijk: De vele gezichten van het neoliberalisme. Nijmegen: Valkhof Pers.

 • Guus Timmerman (2018). Empirically grounded ethics and Charles Taylor’s relational ontology of goods. In Steven C. van den Heuvel, Patrick Nullens & Angela Roothaan (red.), Theological ethics and moral value phenomena (pp. 49-64). New York: Routledge.

 • Guus Timmerman (2017). We weten meer dan we kunnen vertellen. Herademing, 25(96 (Juni)), 43-46.

 • Michael Kolen, Frans Vosman, Guus Timmerman & Andries Baart (2017). Alledaagse omgang tussen zorgprofessionals en zorgontvangers als vindplaats van goede zorg. Journal of Social Intervention, 26(3), 29-48.

 • Guus Timmerman (2017). Vrijwilligerswerk als moreel kapitaal (gebaseerd op lezing voor het gezamenlijk MA-werk d.d. 7 december 2016). Diakonie & Parochie, 30(3), 28-31.

 • Guus Timmerman, Andries Baart & Frans Vosman (2017). In search of good care: The methodology of phenomenological, theory-directed “N=N-case studies” in empirically grounded ethics of care. European Congress of Qualitative Inquiry 2017 Proceedings (pp. 82-89), Leuven.

 • Guus Timmerman (2016). De mantel der zorgzaamheid: Over mantelzorg. Diakonie & Parochie, 29(3), 21-24.

 • Guus Timmerman & Andries Baart (2016). Echte huisarts heeft ‘praktische wijsheid’: Nieuw vocabulaire helpt kern van het artsenvak beter definiëren. Medisch Contact 71/46, 22-25.

 • Andries Baart & Guus Timmerman (2016). Plädoyer für eine empirisch begründete Ethik der Achtsamkeit, Präsenz und Sorge. In Elisabeth Conradi & Frans Vosman (red.), Praxis der Achtsamkeit (pp. 129-146). Frankfurt: Campus Verlag.

 • Guus Timmerman & Andries Baart (2016). Präsentische Praxis und die Theorie der Präsenz. In Elisabeth Conradi & Frans Vosman (red.), Praxis der Achtsamkeit (pp. 189-208). Frankfurt: Campus Verlag.

 • Guus Timmerman, Wouter Timmer & Andries Baart (2015). Van zelfbeklag tot zelfzorg: Een discoursanalytische lezing van klachtenbrieven aan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. In Andries Baart, Frans Vosman e.a. (red.), De patiënt terug van weggeweest (pp. 91-104). Amsterdam: SWP.
 • doi:10.1007/s11019-019-09892-9
Published in Stafleden
vrijdag, 16 januari 2015 12:08

Mayonaise op de kaas

‘Mayonaise op de kaas’, of: presentie in 20 columns en 2 brieven

In 20 columns en twee open brieven (aan de staatsecretaris van Volksgezondheid en aan een persoonlijke vriendin) geeft Judith Leest, stafmedewerker van Stichting Presentie, een bondig en aansprekend beeld van de presentiebenadering. Zij begon deze columnreeks in aanloop naar het grote presentiecongres in 2013 en vervolmaakte de reeks in het jaar daarna.

14 van de columns verschenen eerder op deze website (zie www.presentie.nl/columns). De reeks werd aangevuld met 6 nieuwe columns, die samen met de twee open brieven werden gebundeld in een mooie, geïllustreerde uitgave. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de zorgpraktijk, actuele maatschappelijke discussies en puttend uit films en televisieprogramma’s passeren de belangrijkste presentiethema’s de revue.

Stichting Presentie beschikt hiermee, naast de vele wetenschappelijke en vakpublicaties, over een mooi kleinood waarin het presentiegedachtengoed wordt verwoord. Het boekje is zeer geschikt om zorgwerkers, vrijwilligers, cliënten en andere belanghebbenden en belangstellenden kennis te laten maken met presentie.

Prijs: €10,28 per stuk (incl. 9% btw excl. verzendkosten) en bij 10 of meer exemplaren €7,72 per stuk (incl. 9% btw, excl. verzendkosten).

U kunt het boekje bestellen bij Stichting Presentie, door een mail te sturen aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. met uw NAW-gegevens. U ontvangt een digitale factuur. Nadat het bedrag aan Stichting Presentie is overgemaakt wordt de bestelling zo spoedig mogelijk toegestuurd. 

Published in Eigen publicaties
donderdag, 18 april 2013 13:20

Presente vrijwilligers

Over presentiebeoefening, zorgvrijwilligers, de mogelijkheid je in presentie te scholen en wat daarin te ontdekken valt

In dit artikel schrijft Henk Meeuws aan de hand van enkele uit het leven gegrepen getuigenissen, over presentie en zorgvrijwilligers, over de noodzaak en mogelijkheid je in de presentiebenadering te oefenen, en over de ervaring en het inzicht dat je al doende te beurt kan vallen. 

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Presentie en palliatieve zorg

Presentie en palliatieve zorg, door Andries Baart.
‘Sociale interventie’, 2007, jaargang 16, nummer 3, pagina 13 – 25.   

In dit artikel zoomt A. Baart in op de ‘uitdrukkingshandeling’ (naar een woord van Van Heijst, 2005),  als de betekenisvervlechting / verwevenheid van ‘handeling’ en ‘relatie’ welke typerend is voor zowel presentie als goede palliatieve zorg.
Met een drietal prachtige voorbeelden en een uitwerking van drie cruciale opgaven waarvoor een palliatieve patiënt (inclusief omgeving) staat, illustreert de auteur de betekenis van genoemde betekenisvervlechting (voor de palliatieve zorg). En tegelijkertijd geeft  A. Baart zelf een sterke impuls aan de ontstane ‘discussie’ inzake (de verhouding tussen) ‘zijn’ en ‘doen’ !   Dit artikel is een bewerking van een lezing welke de auteur op Landelijke Vrijwilligersdag VPTZ, 13 november 2006, heeft uitgesproken.
 

“…(1) Ik doe iets praktisch, nuttigs, noodzakelijks en (2) ik doe dat zo, dat ik tegelijk tot uitdrukking breng dat jij de moeite waard, beminnenswaard en waardig lid van deze wereld bent…”

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Oog voor de mens achter zijn problemen

Oog voor de mens achter zijn problemen, door Andries Baart.
Verslagboek: ‘Ik woon niet in een woord’, Nationale ontmoetingsdag voor vrijwilligers van Welzijnsschakels, 20 november 2004, Mechelen, België, pagina 11 – 31.

In deze lezing bekijkt A. Baart in hoeverre en onder welke voorwaarden vrijwillig(st)ers toe kunnen komen aan de presentiebenadering. De auteur schetst een ‘typisch modern’ interessant en uitdagend beeld van het vrijwilligerswerk (zie vooral de figuren en analyses; ‘scholing en cultuur van werken’, ‘sturing en oriëntatie’ en ‘aanbod en afstand’) en legt dat tegen de presentiebenadering aan om te bezien in hoeverre ze bij elkaar passen. A. Baart maakte voor deze lezing gebruik van een ‘bescheiden onderzoekje’ onder vrijwilligers van Het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering in Overijssel, 2000 / 2001.

“…Het is (…) fnuikend als men de vrijwillig(st)ers opleidt, africht of inkadert in het (semi)-professionele regime van werken…(…)..Weet wat je vrijwilligers aanleert en afleert….(. ..) en onderdruk de neiging van het klonen van de professionele kwalificaties.. ’

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar

Baart, A.J. e.a. (Actioma/Stichting Presentie; digitale uitgave 2008) In 2007 is het onderzoek ‘Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar' afgerond. Onder leiding van Andries Baart is in drie pilots onderzocht hoe multiproblem gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders bereikt en gesteund kunnen worden en wat de betekenis is van maatjesprojecten van en voor weinig weerbare jongeren. Als u interesse heeft in dit rapport, neem dan contact op met Stichting Presentie via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Published in Eigen publicaties

Congresverslag: Daar draait het allemaal om: presentie! Verslag van het presentiecongres op 26 september 2006.
U treft hierin de verslagen aan van de plenaire lezing, de debatten en workshops en de slotdiscussie. De verslagen zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van vrijwilligers die in elke groep aanwezig waren. Dankzij hun inspanning zijn alle bijdragen aan het congres toegankelijk gemaakt zijn voor een breed publiek. Het verslag zal tevens dienen als inspiratiebron voor vervolginitiatieven.

Published in Eigen publicaties