Nieuwsflits

Eigen Publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

De presentiebenadering

De presentiebenadering - Pleidooi voor aandacht en vertrouwen in de zorg, door Miebet van der Most (met een Intermezzo van Marian Weststrate).‘TvZ’ – Tijdschrift voor verpleegkundigen, jaargang 116, nr. 11/12, nov./ dec. 2006, pagina 24 – 27.  

Naar aanleiding van het congres: “Presentie; daar draait het allemaal om!” (Amersfoort, sept. 2007) schetst M. Weststrate (zie: Intermezzo) de ‘sfeer’ van een tweetal gevolgde workshops en doet verslag van een mooie (presentie-achtige) casus uit eigen praktijk. Miebet van der Most gaat, zonder te vervallen in het aanhalen van citaten uit TP, in op de verpleegkundige relevantie van presentie, op enkele thema’s en blikt vooruit, want zeer geïnteresseerd in de dan nog ‘op-stapel-staande’ uitgave A. Baart / M. Grypdonck.

(‘Verpleegkunde en presentie’, 2008). Met enige terugwerkende kracht daarom dit citaat:  

(…Verpleging (…) vraagt (…) handelend optreden, interventies verrichten. Het lijkt wel of handelen bijna tegenstrijdig is aan presentie. Klopt dat? Neen, zegt Baart, ‘dat is niet tegenstrijdig. Je moet alleen oppassen voor het risico dat het handelen zichzelf gaat dragen. Zorg vraagt persoonlijke aandacht en die kan niet in richtlijnen worden opgesloten noch daardoor worden vervangen’….) 

Published in publicaties

G140Speuren naar presentie in woon- en zorgcentra – Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde, door Trees Coucke en Ann Lammens.
‘Universiteit Gent – Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’, Academiejaar 2005-2006, Promotor: prof. dr. M. Grypdonck. 
In deze studie observeren en beluisterenT. Coucke enA. Lammensvormen van, mogelijkheden en beperkingen voor presentie in de zorg voor fysiek afhankelijke ouderen, opgenomen in twee Woon- en Zorgcentra in België,  Vlaanderen. Vanuit de 5 methodische kenmerken - en de 8 werkprincipes van de presentie-beoefening worden in dit onderzoek participerende observaties en open interviews geanalyseerd. In deze Masterproef verstaan beide onderzoekers de kunst om de lezer ‘bij de strot te grijpen’, omdat ze op heel unieke en indringende manier de acht werkprincipes van de presentie letterlijk weten te ‘vergezellen’ met  de eigen ‘verhalen’ van de bewoner, de hulpverlener en de leidinggevende.   


(“…Bij presentie ligt de norm van zorg in de mate waarin het goede van de bewoner (in) van tel is…”)

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Grypdonck - Verpleegkunde en presentie

Dit is de uitgebreide versie van de lezing die prof. Mieke Grypdonck heeft gehouden op 13 mei 2008 bij de boekpresentatie van Verpleegkunde en presentie.

Published in Eigen publicaties

Op 13 mei 2008 (in het kader van de dag van de verpleging) werd het boek Verpleegkunde en presentie ingeleid door de schrijvers Mieke Grypdonck en Andries Baart.

De uitgebreide versie van de lezing van prof. Mieke Grypdonck is eveneens als download beschikbaar.

In TvZ verscheen een aritkel naar aanleiding van de boekpresentatie: Presentie vergt moed. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2008, nr. 6. De foto's bij het interview zijn van Harry Boerma.

Published in Eigen publicaties

geen beschrijving gevonden

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Presentie vergt moed

Door: Marian Adriaanse en Tonny van de Pasch
Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2008, nr. 6.De foto's bij het interview zijn van Harry Boerma.

Published in publicaties