Nieuwsflits

Eigen Publicaties
dinsdag, 01 oktober 2013 15:41

Mag je nog kwetsbaar zijn?

Eigen kracht, burgerkracht, zelfregie – een stevige maatschappelijke beweging overspoelt Nederland. Maar is er nog wel ruimte voor kwetsbaarheid? Onder de titel 'Mag je nog kwetsbaar zijn' verscheen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nummer 3, najaar 2013) een tweegesprek tussen Andries Baart, ontwerper van de presentiebenadering en Fiet van Beek van de Eigen Kracht Centrale.

Published in Eigen publicaties
dinsdag, 03 september 2013 18:08

De Zorgval

Andries Baart en Christa Carbo, De Zorgval. Beelden, ervaringen en verhalen/Analyse, kritiek en uitzicht. Uitgeverij Thoeris, Amsterdam 2013

Een kind met een zeer beentje, een verslaafde man met zijn hond, een demente dame die niet wil eten en een zwerfjongen die zijn baan opgeeft: het zijn de hoofdpersonen die in de nieuwste presentiepublicatie haarfijn laten zien wat er schuurt in de zorg. Of ze nu een zonderlinge dakloze zijn of een gemiddelde burger die de spoedeisende eerste hulp bezoekt, ze hebben gemeen dat ze te maken krijgen met ‘de zorgval’. Een beeld voor de zorg van vandaag die vastloopt in zijn eigen logica, die mensen niet verder helpt maar vaak (onbedoeld) meer leed toebrengt.

‘De Zorgval’ is een omkeerboek met twee ingangen: wie het aan de ene kant opent, komt uit bij een tiental journalistiek geschreven verhalen door Christa Carbo. Aan de hand van portretten uit de zorgpraktijk schetst ze voorbeelden van goede zorg, of juist illustraties van hoe het niet moet. Wie het boek omdraait en dan opent, komt uit bij een wetenschappelijk essay van Andries Baart. Hij biedt een kritiek op het eenzijdige vertoog van zelfregie en empowerment in het moderne zorg- en welzijnsbeleid, gevolgd door een pleidooi voor erkenning van de evidente kwetsbaarheid van mensen. Daarnaast werkt hij het idee van de zorgval uit: de hedendaagse zorg bestendigt problemen of helpt mensen (onbedoeld) van de regen in de drup. Vanuit deze kritische beschouwing keert Baart terug naar het hart van de zorg: relationaliteit. Al bij al is het essay een pleidooi om de zogeheten ‘presentiebenadering’ in te zetten om de zorg te behoeden voor haar eigen val, een val die zorgbehoeftigen maar al te gemakkelijk meesleurt en tekort doet – de zorgval.

 

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Niet alle wegen zijn kerkewegen

Niet alle wegen zijn kerkewegen - Een onderzoek naar een andere weg voor het oude wijken pastoraat in de Rivierenwijk in Utrecht, door Herman M. Bloedjes.Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit  te Utrecht, Utrecht, maart 2004. Begeleidende professoren; prof. dr. A.J. Baart, Mevrouw dr. A.J.A.C.M. Korte.  

Het viel de auteur in het vooronderzoek ten behoeve van zijn doctoraal scriptie op, dat de kwetsbaarheid  van het pastoraat door de persoon en stijl van werken van pastor Bas (zie: TP) en door de gegevenheid van de wijk als zodanig, groot is. Deze scriptie wil ook andere – dan ‘kerkewegen’ bewandelen door de aandacht te vestigen op hoe en met welke middelen dit werk (lees: vooral opgebouwde en vitale comités) zonder pastor Bas toegerust en gecontinueerd kan worden. De geïnteresseerde lezer ontbeert spijtig genoeg de afgenomen interviews met direct betrokkenen cq. de (levens)verhalen uit de eerste hand, wat deze scriptie ietwat ‘ongrijpbaar’ maakt. Buiten dat: zowel de analyses als de conclusies van de auteur ‘liegen-er-niet-om’!  

(…In een van de voortgangsgesprekken over de scriptie viel het woord ‘duivelse omhelzing’. De wijze van werken van de pastor, ‘een eindeloos vertrouwen dat het goed komt’ en het snakken naar ruimte en vrijheid van de buurtbewoners in het niet gelukkende leven ontmachtigen elkaar….)

Published in publicaties

Wat rest een naaste als een dementerende zichzelf verliest. door Madeleine Timmermans, verschenen in TGE, Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, jaargang 15, nr. 2, 2005.
Als moraaltheologe behandelt Madeleine de vraag of het mogelijk is als naaste van een dementerende dusdanig om te gaan met dementie dat er in alle verlies en kwetsbaarheid toch iets oplicht dat als goed ervaren wordt.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Column Andries Baart: Onrust in Ondiep

geen beschrijving gevonden

Published in Eigen publicaties

Verslag van de studiemiddag van het presentienetwerk op 16 maart 2007 over Kwetsbare mensen: goed gek!

Published in Eigen publicaties