Nieuwsflits

Eigen Publicaties

 

Verstandig duikelen

Een publicatie over een tweejarig onderzoek dat Stichting Presentie i.s.m. Stichting Buurtpastoraat Utrecht en Stichting Me'kaar uitvoerde naar de praktijk van sociale professionals in twee Utrechtse wijken. 

In dit onderzoek naar professionals in het, zichzelf opnieuw uitvindende, sociaal domein stellen we het beeld van een duikelaar voor als typering van sociale professionaliteit. We doen verslag van een praktijk van professionals die - in het ‘leefwereldteam’ in twee Utrechtse wijken - proberen stem te geven aan kwetsbare mensen die in hun wijk samenleven. Met de opdracht van de WMO en verwante competenties in hun broekzak, laten ze op de vierkante millimeter zien dat hun praktijk draait om duikelen: om meebewegen en toch weer op positie komen - precies zoals een duikelaar doet. 

De hoofdconclusie is dat de huidige nadruk op vaardigheden en competenties onvoldoende is om professionals in de praktijk van alledag uit te rusten om in alle tientallen praktijksituaties te kunnen schakelen. We stellen daarom een positionele analyse voor van professionaliteit: eentje waarbij eerder de tussenpositie, de beweeglijkheid en het eigenstandige zwaartepunt van de sociale professional centraal staan, dan de technische vaardigheden om het vak uit te oefenen. We stellen het beeld van een verstandige duikelaar voor als nieuwe input in het professionaliseringsdebat.

Het boek bepleit daarmee een nieuwe taal om na te denken over sociale professionalisering: vanuit de specifieke positie en beweeglijkheid van de sociale professional. Aan de hand van tal van levendige casuïstiek – opgedolven via tientallen logboeken van de professionals zelf - neemt het boek de lezer mee de wijken in. Het geeft een uniek kijkje in de keuken van het sociaal domein; ook in dat deel van de keuken waar de boel ‘niet altijd wil garen’. 

Het boek is bedoeld voor sociale professionals in de wijk- en buurtteams en hun leidinggevenden. Het biedt tevens een beschrijving van een specifieke manier van leren en professionaliseren; daarmee is het relevant voor kennisinstituten en opleidingen van sociaal werkers. Tenslotte geeft het beleidsmakers en bestuurders handvatten voor de verdere inrichting van het gemeentelijk sociaal domein.

Judith Leest is sinds 2012 stafmedewerker bij Stg. Presentie. Ze doet onderzoek naar en schrijft over presentie in diverse praktijken van zorg en welzijn. Eveline Bolt analyseerde het empirisch materiaal, de logboeken van de deelnemers aan het leefwereldteam en de verslagen van de leerbijeenkomsten. Marije van der Linde was de afgelopen vier jaar de leerbegeleider van het leefwereldteam en dacht als co-researcher mee in het onderzoek naar deze praktijk.

Het boek is gratis te downloaden en tevens verkrijgbaar als hardcopy via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. tegen betaling van €15,- (incl. 9% btw, excl. verzendkosten).


Download - Verstandig duikelen

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Verslaving & presentie

Verslaving & presentie – Een idee voor het toepassen van de presentiebenadering in de verslavingszorg, door Paul Tetteroo.
Afstudeerscriptie SPH-dt, Hogeschool Inholland Rotterdam, april 2005.

De auteur doet op micro-, meso- en macro-niveau een heel moedige poging om zowel het ‘presentie-gehalte’ in - als naast de behandeling, van een hier niet nader te noemen Instelling voor Verslavingszorg, ‘op-te-krikken’. De (meer ingevoerde) lezer echter, niet de auteur, wordt zich gaandeweg deze scriptie heel bewust van de moeilijkheid überhaupt van een ‘implementatie’ van ‘Een theorie van de presentie’ in enig ander werkveld dan dat van het buurtpastoraat. Een lang citaat ter illustratie:

“… De oorspronkelijke presentiebeoefenaar loopt in woonwijken rond om in contact te komen met mensen en hier is de situatie natuurlijk volkomen anders. De presentiebeoefenaar zal zich nu moeten ophouden in de (huis)kamer(s) van de kliniek. (..) Hij kan zo in de loop der tijd met meerdere cliënten goede contacten opbouwen. De vraag is natuurlijk hoe deze contacten verder gaan als deze cliënten de kliniek verlaten. Zodra hij bij cliënten thuis gaat afspreken kun je niet meer echt spreken van presentiebeoefening. Hij verkeert zich dan namelijk in een afgesproken situatie en niet langer in een situatie zoals deze zich toevallig voordoet. Ik wil deze zelfverzonnen vorm van presentiebeoefening daarom vanaf dit punt liever presentieverlening noemen. De hulpverlener die zich hier mee bezig houdt noem ik een presentieverlener…”

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

De Bree column 1000 pootjes okt09

geen beschrijving gevonden

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar

Baart, A.J. e.a. (Actioma/Stichting Presentie; digitale uitgave 2008) In 2007 is het onderzoek ‘Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar' afgerond. Onder leiding van Andries Baart is in drie pilots onderzocht hoe multiproblem gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders bereikt en gesteund kunnen worden en wat de betekenis is van maatjesprojecten van en voor weinig weerbare jongeren. Als u interesse heeft in dit rapport, neem dan contact op met Stichting Presentie via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Stoppels-Verpletterend Gewoon

Stoppels, Sake (2002), "'Verpletterend gewoon' ??n uitzonderlijk"; Praktische Theologie, jaargang 29, 2002.
Een uitvoerige en integrale bespreking van Een theorie van de presentie, met puntsgewijs vier kanttekeningen.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Spekvd-Presentie Gelezen

Spek, Jannet van der (2002), "De presentie gelezen"; Vliegers, Bulletin van de Vereniging Netwerk Urban Mission in Nederland en Belgie, nr. 40, oktober 2002, blz. 5-7.
Bespreking van Een theorie van de presentie vanuit de praktijk van het buurtpastoraat: "Wat mij betreft verplichte kost voor alle werkers en het zou heerlijk zijn als besturen het ook lazen."

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Spekvd-Bijna Binnen Handbereik

Spek, Jannet van der (2003), "Bijna binnen handbereik"; Vliegers, Bulletin van de Vereniging Netwerk Urban Mission in Nederland en Belgie, nr. 46, december 2003, blz. 17-19.
Een recensie van Present, Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores; onder redactie van Andries Baart en Frans Vosman.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Appeltje Van Oranje

Op 30 mei j.l. reikte prinses Maxima de Appeltjes van Oranje uit. De Appeltjes van Oranje zijn de jaarlijkse prijzen voor initiatieven op het gebied van welzijn en sociale cohesie. Een van de prijzen viel toe aan het Utrechtse Trefpunt, een ontmoetingsplek in de Rivierenbuurt waar buurtbewoners zelf activiteiten organiseren. Buurtpastor Titus Schlatmann is de stille kracht achter het project.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Dagboek van een Kerk en Buurtwerkster

Kok, Ellen, Dagboek van een kerk-en-buurtwerkster (Lemma, Utrecht, 2002)
"Hoogdravende filosofie?

Published in publicaties
zondag, 03 april 2011 14:50

Baart, Andries

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en daarna aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 tot september 2015 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Met ingang van 15 februari 2015 is hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus.

Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Hoewel hij sinds november 2017 is gepensioneerd, blijft Andries Baart - zij het in een iets andere rol - betrokken bij Stichting Presentie.

Publicaties:

  1. Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker) (2018). De ontdekking van kwaliteit: Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Amsterdam: SWP
  2. Elly Beurskens, Marije van der Linde & Andries Baart (2019). Praktijkboek Presentie. Bussum: Coutinho

Kijk voor meer informatie en een publicatieoverzicht op: andriesbaart.nl.

Published in Stafleden