Nieuwsflits

Eigen Publicaties

 

Verstandig duikelen

Een publicatie over een tweejarig onderzoek dat Stichting Presentie i.s.m. Stichting Buurtpastoraat Utrecht en Stichting Me'kaar uitvoerde naar de praktijk van sociale professionals in twee Utrechtse wijken. 

In dit onderzoek naar professionals in het, zichzelf opnieuw uitvindende, sociaal domein stellen we het beeld van een duikelaar voor als typering van sociale professionaliteit. We doen verslag van een praktijk van professionals die - in het ‘leefwereldteam’ in twee Utrechtse wijken - proberen stem te geven aan kwetsbare mensen die in hun wijk samenleven. Met de opdracht van de WMO en verwante competenties in hun broekzak, laten ze op de vierkante millimeter zien dat hun praktijk draait om duikelen: om meebewegen en toch weer op positie komen - precies zoals een duikelaar doet. 

De hoofdconclusie is dat de huidige nadruk op vaardigheden en competenties onvoldoende is om professionals in de praktijk van alledag uit te rusten om in alle tientallen praktijksituaties te kunnen schakelen. We stellen daarom een positionele analyse voor van professionaliteit: eentje waarbij eerder de tussenpositie, de beweeglijkheid en het eigenstandige zwaartepunt van de sociale professional centraal staan, dan de technische vaardigheden om het vak uit te oefenen. We stellen het beeld van een verstandige duikelaar voor als nieuwe input in het professionaliseringsdebat.

Het boek bepleit daarmee een nieuwe taal om na te denken over sociale professionalisering: vanuit de specifieke positie en beweeglijkheid van de sociale professional. Aan de hand van tal van levendige casuïstiek – opgedolven via tientallen logboeken van de professionals zelf - neemt het boek de lezer mee de wijken in. Het geeft een uniek kijkje in de keuken van het sociaal domein; ook in dat deel van de keuken waar de boel ‘niet altijd wil garen’. 

Het boek is bedoeld voor sociale professionals in de wijk- en buurtteams en hun leidinggevenden. Het biedt tevens een beschrijving van een specifieke manier van leren en professionaliseren; daarmee is het relevant voor kennisinstituten en opleidingen van sociaal werkers. Tenslotte geeft het beleidsmakers en bestuurders handvatten voor de verdere inrichting van het gemeentelijk sociaal domein.

Judith Leest is sinds 2012 stafmedewerker bij Stg. Presentie. Ze doet onderzoek naar en schrijft over presentie in diverse praktijken van zorg en welzijn. Eveline Bolt analyseerde het empirisch materiaal, de logboeken van de deelnemers aan het leefwereldteam en de verslagen van de leerbijeenkomsten. Marije van der Linde was de afgelopen vier jaar de leerbegeleider van het leefwereldteam en dacht als co-researcher mee in het onderzoek naar deze praktijk.

Het boek is gratis te downloaden en tevens verkrijgbaar als hardcopy via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. tegen betaling van €15,- (incl. 9% btw, excl. verzendkosten).


Download - Verstandig duikelen

Published in Eigen publicaties
vrijdag, 12 juni 2015 12:22

Verslag studieochtend 17 april 2015

Op 17 april 2015  werd de halfjaarlijke studie-ochtend gehouden met als titel ‘Professionele alledaagsheid’ - Over nieuwe professionaliteit in zorg en welzijn. Het verslag kunt u hier downloaden.

Published in Eigen publicaties

Eenvoudig en ongekunsteld: presentie als de kern van het sociale, door Andries Baart.
‘Agora’ – Een tijdschrift van vzw Jongerenbegeleiding, Kortrijk, België, jaargang 20, nr. 3, 2004, pagina 35 – 47.

Grotendeels steunend op eerder gepubliceerde teksten van zijn hand schreef A. Baart deze introductie in de presentie: de praktijk en methodiek, de theorie en grondslagen. Toegegeven; deze bijdrage bevat een aantal ‘herhalingen-van-zetten’ punt uit, maar de kritische, geïnteresseerde lezer inzake weet zich bij deze auteur altijd (in welke bijdrage van hem dan ook) verzekerd van nieuwsgaring rondom het gedachtengoed van een theorie van de presentie.

(…De opbrengst die voor buurtbewoners het meest telt, ligt in de kwaliteit van de relatie...(..).. en in het goede gesprek en niet of nauwelijks daarbuiten. Het is een hardnekkige misvatting te denken dat door middel van een relatie en van de conversatie (conversatio is ‘verkeren met’ en dus niet kwekken) iets anders, iets wat verderop in de tijd ligt, bereikt zou moeten worden, wil het contact (voldoende) zin en betekenis hebben…)

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Niet alle wegen zijn kerkewegen

Niet alle wegen zijn kerkewegen - Een onderzoek naar een andere weg voor het oude wijken pastoraat in de Rivierenwijk in Utrecht, door Herman M. Bloedjes.Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit  te Utrecht, Utrecht, maart 2004. Begeleidende professoren; prof. dr. A.J. Baart, Mevrouw dr. A.J.A.C.M. Korte.  

Het viel de auteur in het vooronderzoek ten behoeve van zijn doctoraal scriptie op, dat de kwetsbaarheid  van het pastoraat door de persoon en stijl van werken van pastor Bas (zie: TP) en door de gegevenheid van de wijk als zodanig, groot is. Deze scriptie wil ook andere – dan ‘kerkewegen’ bewandelen door de aandacht te vestigen op hoe en met welke middelen dit werk (lees: vooral opgebouwde en vitale comités) zonder pastor Bas toegerust en gecontinueerd kan worden. De geïnteresseerde lezer ontbeert spijtig genoeg de afgenomen interviews met direct betrokkenen cq. de (levens)verhalen uit de eerste hand, wat deze scriptie ietwat ‘ongrijpbaar’ maakt. Buiten dat: zowel de analyses als de conclusies van de auteur ‘liegen-er-niet-om’!  

(…In een van de voortgangsgesprekken over de scriptie viel het woord ‘duivelse omhelzing’. De wijze van werken van de pastor, ‘een eindeloos vertrouwen dat het goed komt’ en het snakken naar ruimte en vrijheid van de buurtbewoners in het niet gelukkende leven ontmachtigen elkaar….)

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Verslaving & presentie

Verslaving & presentie – Een idee voor het toepassen van de presentiebenadering in de verslavingszorg, door Paul Tetteroo.
Afstudeerscriptie SPH-dt, Hogeschool Inholland Rotterdam, april 2005.

De auteur doet op micro-, meso- en macro-niveau een heel moedige poging om zowel het ‘presentie-gehalte’ in - als naast de behandeling, van een hier niet nader te noemen Instelling voor Verslavingszorg, ‘op-te-krikken’. De (meer ingevoerde) lezer echter, niet de auteur, wordt zich gaandeweg deze scriptie heel bewust van de moeilijkheid überhaupt van een ‘implementatie’ van ‘Een theorie van de presentie’ in enig ander werkveld dan dat van het buurtpastoraat. Een lang citaat ter illustratie:

“… De oorspronkelijke presentiebeoefenaar loopt in woonwijken rond om in contact te komen met mensen en hier is de situatie natuurlijk volkomen anders. De presentiebeoefenaar zal zich nu moeten ophouden in de (huis)kamer(s) van de kliniek. (..) Hij kan zo in de loop der tijd met meerdere cliënten goede contacten opbouwen. De vraag is natuurlijk hoe deze contacten verder gaan als deze cliënten de kliniek verlaten. Zodra hij bij cliënten thuis gaat afspreken kun je niet meer echt spreken van presentiebeoefening. Hij verkeert zich dan namelijk in een afgesproken situatie en niet langer in een situatie zoals deze zich toevallig voordoet. Ik wil deze zelfverzonnen vorm van presentiebeoefening daarom vanaf dit punt liever presentieverlening noemen. De hulpverlener die zich hier mee bezig houdt noem ik een presentieverlener…”

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

De terugkeer van de caritas

De terugkeer van de caritas - Kerken steeds actiever op straat en in de wijk, door Wilma Vorselman.
‘Zorg + Welzijn Magazine’, 2 augustus 2006, jaargang 12, pagina 16 – 19.  

De auteur beschrijft in een hoog tempo een aantal initiatieven van kerkelijke organisaties (hier: De Protestantse Diaconie te Amsterdam en De Stichting Kruispunt te Arnhem) die de leefbaarheid in stad en buurt verbeteren, naar uitgangspunt(en) van de presentietheorie van A. Baart  De enkele (straat)pastor die in dit artikel aan het woord komt hecht echter meer, qua taal en betrokkenheid, aan een ‘leefwereld-gerichtheid’.  

“…Ik noemde mijn werk in het verleden wel eens het lulligheidspastoraat (..) Want wat doe ik? Beetje kletsen, koffie leuten, spelletjes doen, je gaat met ze mee naar het gemeentehuis, de gevangenis of de afkickkliniek. (..)De ene keer ben je vader of moeder, de andere keer een goede vriend. Je hoort echter van hen wat je aanwezigheid en je mensgerichte aanpak voor hen betekent en dat is veel….”

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

Ik heb de ellende van mijn volk gezien

Ik heb de ellende van mijn volk gezien - Onderzoek naar een bijdrage van de bevrijdingstheologie aan de ontwikkeling van een ‘theologie van de presentie’, door Ir. Ageeth Potma.
Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit te Utrecht, Utrecht, september 2004.
Begeleiders: prof. dr. A.J. Baart, dr. E.P.N.M. Borgman.

Voor de niet -geschoolde en ingevoerde lezer in de theologie is deze scriptie niet ‘even-een-tussensdoortje’; integendeel zelfs. Wellicht helpt het die lezer om de ‘regels’ van aandachtigheid, openheid, respect, nabijheid en betrokkenheid, (zie: Inleiding; ‘Present – theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores’, 2003), waar de auteur overigens zelf ook aan refereert, ter hand te nemen als een ‘oefening’. Dan zal de lezer in deze scriptie een auteur ontmoeten welke op betrokken wijze de praktijk als uitgangspunt neemt en geconcentreerd blijft op godsbeelden die ‘willen’ aansluiten bij deze (presentie)praktijk.

(…God is te vinden in de wereld, met name in relaties tussen mensen…(..) God is te vinden onder de minste mensen, zij die in de samenleving niet meetellen…(..) en God is niet te definieren en ook nooit helemaal te begrijpen door mensen…..)

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

De Bree column 1000 pootjes okt09

geen beschrijving gevonden

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar

Baart, A.J. e.a. (Actioma/Stichting Presentie; digitale uitgave 2008) In 2007 is het onderzoek ‘Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar' afgerond. Onder leiding van Andries Baart is in drie pilots onderzocht hoe multiproblem gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders bereikt en gesteund kunnen worden en wat de betekenis is van maatjesprojecten van en voor weinig weerbare jongeren. Als u interesse heeft in dit rapport, neem dan contact op met Stichting Presentie via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Column Andries Baart: Onrust in Ondiep

geen beschrijving gevonden

Published in Eigen publicaties
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 2