Nieuwsflits

Protocollen en praktische wijsheid: verslag studieochtend 14 okt. 2016

Onder de titel “Protocollen en praktische wijsheid” biedt Stichting Presentie haar halfjaarlijkse
studieochtend in oktober aan. De vorige keer was de studieochtend gewijd aan praktische wijsheid: wat het is, wanneer ze nodig is, wat er bij komt kijken en hoe je ‘praktisch wijs’ handelt. Die studieochtend werd druk bezocht en was een groot succes (kijk voor het verslag op http://www.presentie.nl/actueel/234-verslagstudiebijeenkomstpraktischwijzeprofessional842016). Maar ook onaf. Daarom pakt de Stichting de draad weer op; het onderwerp is te belangrijk en actueel om te laten sloffen. Dit keer met een kleine en grote spits: de verhouding tussen praktische wijsheid en reflectie en met name tussen praktische wijsheid en protocollen. Andries Baart leidt de materie in meteen stevige lezing vol concrete illustraties. Vervolgens nemen we ruimschoots de tijd om met elkaar na te denken over de wenselijkheid, mogelijkheid en kansen om praktische wijs je werk te doen. Van theorie naar praktijk en weer terug. Een ochtend met verdieping en met praktische handvatten, met stof tot nadenken en met wenken voor de praktijk van alle dag.

 

Additional Info

  • Soort: Artikel
  • Sleutelwoorden: