Nieuwsflits

Presentie en palliatieve zorg

Baart, Andries

Presentie en palliatieve zorg, door Andries Baart.
‘Sociale interventie’, 2007, jaargang 16, nummer 3, pagina 13 – 25.   

In dit artikel zoomt A. Baart in op de ‘uitdrukkingshandeling’ (naar een woord van Van Heijst, 2005),  als de betekenisvervlechting / verwevenheid van ‘handeling’ en ‘relatie’ welke typerend is voor zowel presentie als goede palliatieve zorg.
Met een drietal prachtige voorbeelden en een uitwerking van drie cruciale opgaven waarvoor een palliatieve patiënt (inclusief omgeving) staat, illustreert de auteur de betekenis van genoemde betekenisvervlechting (voor de palliatieve zorg). En tegelijkertijd geeft  A. Baart zelf een sterke impuls aan de ontstane ‘discussie’ inzake (de verhouding tussen) ‘zijn’ en ‘doen’ !   Dit artikel is een bewerking van een lezing welke de auteur op Landelijke Vrijwilligersdag VPTZ, 13 november 2006, heeft uitgesproken.
 

“…(1) Ik doe iets praktisch, nuttigs, noodzakelijks en (2) ik doe dat zo, dat ik tegelijk tot uitdrukking breng dat jij de moeite waard, beminnenswaard en waardig lid van deze wereld bent…”

Additional Info

  • Auteur: Baart, Andries
  • Soort: Artikel
  • Sleutelwoorden: Palliatieve zorg
  • Titel: Presentie en palliatieve zorg
  • jaar: 2007