Nieuwsflits

publicaties
Christelijke vereniging van 320 zorgaanbieders: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ. Uitgangspunt is dat professionele zorg leveren veel meer is dan technisch juist handelen. Zorg draait in de kern om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen.
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. De professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in hulpverlening en beleidsvorming.
De Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen maatk deel uit V&VN. Het is een actieve beroepsvereniging. Zij geeft het vakblad Sociale Psychiatrie uit en organiseert halfjaarlijks een studiemiddag voor haar leden en andere ge??nteresseerden. Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, wetgeving en de toenemende mondigheid van cli?
De samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond niet veel kans op sociale integratie en maatschappelijke participatie. Kwartiermaken staat voor de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden.
De 's Heeren Loo Zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking vanuit een christelijke visie en door professionele medewerkers. Het uitgangspunt voor de ondersteuning is de zorgvraag. Het doel van de ondersteuning is mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht te laten komen in de maatschappij. Respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid zijn de basis geworden voor de manier waarop 's Heerenloo met cli?
Over het goede handelen. Instituut voor activering, innovatie, onderzoek. Actioma onderzoekt actuele maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken; ontwikkelt vernieuwende projecten voor de aanpak daarvan; adviseert, begeleidt en traint maatschappelijke organisaties en instellingen; biedt vakgerichte informatie via de uitgave van publicaties en adviseert personen en instanties die werkzaam zijn op het brede veld van maatschappelijke activering.
Het boek Aannemelijke zorg, geschreven naar aanleiding van de dubbeloratie van Andries Baart en Frans Vosman, is uitgeverkocht. Dat maakt het mogelijk om deze tekst nu digitaal aan te bieden. U kunt het boek als PDF downloaden.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 10 van 20