Nieuwsflits

publicaties
Aandacht. Etudes in presentie van Andries Baart; Uitgeverij Lemma, Utrecht, 2005, 2e druk; ISBN nummer 90 5931 353 4. Een essay over aandacht, en over de wetenschap, politiek en zorg die haar aan banden leggen hoewel mensen ernaar snakken. Want: Aandacht biedt de kiem van een relatie, en daaruit zal een mens opstaan.
In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven in een verkleurende samenleving. Auteur: Anne-Mei The; uitgeverij Thoeris, Amsterdam, 2005; ISBN nummer 90 808 113 7 8. Een indringend verhaal over dementerende ouderen in een verkleurende samenleving.
Narratieve begeleidingskunde van Marianne en Han Banning; uitgeverij Nelissen, Soest, 2005, ISBN-nummer 90 244 17 112. De professionele begeleider helpt de verteller zijn verhaal open te breken, met de bedoeling dat deze een vitalere, bredere en eventueel andere kijk op zichzelf en zijn werkelijkheid krijgt.
Het Tijdschrift voor Humanistiek heeft een themanummer uitgebracht, geheel gewijd aan vriendschap. Centraal staat de vraag: wat brengt het ons als professionals zichzelf doordenken in de positie van vriend. Het nummer is nu ook verschenen als boekuitgave met de titel: "Perspectieven op vriendschap"; ISBN nummer 90 666 56 598.
Tweespraak, vier gesprekken over het ene goed van presentie, door A.J. Baart, Utrecht: Stichting Presentie & Den Bosch: Actioma, 2006; ISBN-10: 90-75154-05-4; ISBN-13: 978-90-75154-05-4. Tweespraak biedt een prikkelende introductie op en uitwerking van het presentiedenken. De publicatie geeft een probleemstellende analyse van praktijken waarop presentie betrokken is. De vier gesprekken worden gehouden onder de volgende titels: Eerste gesprek, de helderheid: presentie en waar het om gaat in zorg en welzijn. Tweede gesprek, de somberheid: wat er mis gaat en of (hoe) het anders kan. Derde gesprek, de inspiratie: professioneel beoefende presentie aanleren en bevorderen. Vierde gesprek, het waagstuk: leiding geven en de kunst van het aansluiten. Losse exemplaren zijn zolang de voorraad strekt verkrijgbaar voor € 8,50 (inclusief 6% btw).  Dit is exclusief administratie en verzendkosten. De publicatie is te bestellen door overmaking van het totaalbedrag op rekeningnummer NL96 RABO 0104 4971 06 t.n.v. Stichting Presentie, onder vermelding van ‘Tweespraak',…
sTimul is een interessant samenwerkingsproject in België
The Journal of Social Intervention: Theory and Practice (voorheen: Sociale Interventie) verschijnt tegenwoordig digitaal en in het engels: it is an academic journal that aims to make available academic research and reflections on practice in social intervention to a readership of academics, social scientists and professionals. The journal focuses on the interface between policy, the development of methodology and professional practice. The subjects featured in the journal are not restricted to any specific domain since the journal covers the whole gamut of social work related subjects. This includes social education, local social policy, the care sector and organizational development.
Het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) stimuleert wetenschappelijke reflectie op sociale interventies en maakt de resultaten daarvan toegankelijk voor de praktijk. Dat gebeurt onder andere door het aanbieden van een Masteropleiding Sociale Interventie voor beroepsprofessionals, het initi?
"Je naaste als jezelf" is de ondertitel van deze website. Oude en juist hedendaagse woorden, ze blijven van toepassing in onze samenleving. Want al doende komen steeds weer mensen in de knel, vallen tussen wal en schip, blijven uitgesloten, zien hun waardigheid bedreigd. Steeds weer zijn er mensen die dat niet laten gebeuren, die actie ondernemen en de gelijkwaardigheid zoeken. Deze website is bedoeld om het diaconale werk dat gebeurt met, door en voor mensen in nood en in de marge, te helpen versterken.
Het Catharijnehuis is de enige dagopvang in Utrecht voor niet aan harddrugs verslaafde dak- en thuislozen. "Het Catharijnehuis" kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De lijnen zijn kort en direct; bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 9 van 20