Nieuwsflits

publicaties
Een fenomenologische verkenning van zorg geven in een politiek-ethisch perspectief Beweging begint vaak met onrust. Met de wil om weg te gaan en elders te komen, nieuwe ruimte op te zoeken en in te nemen. Dat speelt zich af op de lijn van bewegen, in beweging komen, zich bewegen, zich laten bewegen, tot bewogen worden. Ergens op dat continuüm moet onrust ook weer omslaan in rust. Dan ontstaat de wil om te blijven bij waar een appèl van uitgaat en je daaraan te wijden: de bewogenheid. Waar onrust je doet vertrekken uit het hier en nu en maakt dat je minder present bent, daar kan bewogenheid je juist verbinden met wat er is, hier, nu, voor de hand liggend. Bewegen naar bewogenheid is een spannend en ook politiek-ethisch proces, dat gaat over de zorg om de ander. In zijn diesrede voor de Universiteit van Humanistiek laat Andries Baart het licht…
Sommige mensen met dementie jammeren terwijl zij professionele zorg ontvangen in het verpleeghuis. Ze hebben het, in ieder geval op dat moment, niet naar hun zin, en veel professionals valt het dan zwaar hen zorg te verlenen. Wat is in die context goed om te doen en hoe kan de zorg beter? Deze vragen uit de alledaagse realiteit komen in dit boek aan de orde. Vanuit de zorgethiek en presentietheorie is gekeken naar de zorg voor dementerenden met behulp van video-opnamen, afkomstig van een bestaande verbetermethode in de ouderenzorg, Video Interactie Begeleiding. De beelden laten oudere mensen zien die verbaal en non-verbaal hun ongenoegens proberen duidelijk te maken, samengevat in de kreten ‘au’, ‘kou’ en ‘help’. Vanuit de presentie wordt het lijden gethematiseerd en de vraag gesteld of deze jammerende mens serieus (genoeg) genomen wordt. Het vraagt om het openwrikken en het systematisch bevragen van vanzelfsprekendheden in de zorgroutine. Als…
Vanaf najaar 2011 is het proefschrift van Madeleine Timmermann ook in verdunde uitgave verkrijgbaar, inclusief website met filmfragmenten en kijkvragen. Deze verdunde uitgave (121 pagina’s) is geworteld in het originele proefschrift, maar ontdaan van de ballast die een wetenschappelijke publicatie vereist. Het boekje draagt de titel Goede zorg voor mensen met dementie. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg.  Het kost € 22,50 en is verkrijgbaar in (web)winkels en bij de uitgeverij Boom/Lemma.
‘De zorg in Nederland verkeert in zwaar weer: ze dreigt onbetaalbaar te worden, er is te weinig personeel, er is sprake van enorme bureaucratie met een sterke nadruk op verantwoording en controle, en de opvattingen over mogelijke bijstellingen van het stelsel lopen sterk uiteen. Het moet anders en kan anders: terug naar de kern van de zorg. Presentie streeft ernaar dat de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen, weer centraal komen te staan. Door nauwkeurig af te stemmen op en met aandacht en trouw aan te sluiten bij de cliënt en diens leefwereld kan, zo bewijst de presentie, mismatch worden voorkomen, kunnen medewerkers (opnieuw) vanuit hun kracht en passie voor het vak gaan werken en verbetert de kwaliteit van zorg ingrijpend. De strategie tot een presentie-transitie bestaat bovendien niet in het implementeren van een uitgewerkte blauwdruk – en al helemaal…
Recensie van het proefschrift van Jean Pierre Wilken: Recovering Care. A contribution to a theory and practice of good care, in: Tijdschrift voor Rehabilitatie nr.2, juni 2011.
Tekst van de oratie 'Zijn is gezien worden. Presentie en reductie in de zorg', zoals uitgesproken door prof. dr. Anne Goossensen op 15 april 2011
Verslag van de studiemiddag over Reductie, gehouden op 15 april 2011. Het verhaal uit het boekje 'Op blote voeten' (uitgave Mentrum (2008), samengesteld door Linda Kramer) dat op deze middag is voorgelezen kunt u hieronder downloaden. Voor meer informatie over deze uitgave: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
De presentiebenadering - Pleidooi voor aandacht en vertrouwen in de zorg, door Miebet van der Most (met een Intermezzo van Marian Weststrate).‘TvZ’ – Tijdschrift voor verpleegkundigen, jaargang 116, nr. 11/12, nov./ dec. 2006, pagina 24 – 27.   Naar aanleiding van het congres: “Presentie; daar draait het allemaal om!” (Amersfoort, sept. 2007) schetst M. Weststrate (zie: Intermezzo) de ‘sfeer’ van een tweetal gevolgde workshops en doet verslag van een mooie (presentie-achtige) casus uit eigen praktijk. Miebet van der Most gaat, zonder te vervallen in het aanhalen van citaten uit TP, in op de verpleegkundige relevantie van presentie, op enkele thema’s en blikt vooruit, want zeer geïnteresseerd in de dan nog ‘op-stapel-staande’ uitgave A. Baart / M. Grypdonck. (‘Verpleegkunde en presentie’, 2008). Met enige terugwerkende kracht daarom dit citaat:   (…Verpleging (…) vraagt (…) handelend optreden, interventies verrichten. Het lijkt wel of handelen bijna tegenstrijdig is aan presentie. Klopt dat? Neen,…
Eenvoudig en ongekunsteld: presentie als de kern van het sociale, door Andries Baart. ‘Agora’ – Een tijdschrift van vzw Jongerenbegeleiding, Kortrijk, België, jaargang 20, nr. 3, 2004, pagina 35 – 47. Grotendeels steunend op eerder gepubliceerde teksten van zijn hand schreef A. Baart deze introductie in de presentie: de praktijk en methodiek, de theorie en grondslagen. Toegegeven; deze bijdrage bevat een aantal ‘herhalingen-van-zetten’ punt uit, maar de kritische, geïnteresseerde lezer inzake weet zich bij deze auteur altijd (in welke bijdrage van hem dan ook) verzekerd van nieuwsgaring rondom het gedachtengoed van een theorie van de presentie. (…De opbrengst die voor buurtbewoners het meest telt, ligt in de kwaliteit van de relatie...(..).. en in het goede gesprek en niet of nauwelijks daarbuiten. Het is een hardnekkige misvatting te denken dat door middel van een relatie en van de conversatie (conversatio is ‘verkeren met’ en dus niet kwekken) iets anders, iets wat…
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 6 van 20