Nieuwsflits

publicaties
Werkers in de zorg leren om ‘professioneel’ te handelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ze leren om hun emoties te reguleren, zo niet te parkeren omdat ze zouden storen in de beroepsuitoefening. Toch zijn er theorieën in de ethiek die onderbouwen dat gevoelens niet zonder meer nutteloos of gevaarlijk zijn. Zorg zou juist beter worden als emoties niet worden genegeerd, maar kritisch onderzocht en vruchtbaar gemaakt voor het geven van goede zorg. Als deze emoties ‘op begrip’ worden gebracht zijn ze een belangwekkende bron van kennis: ze doen begrijpen of aanvoelen wat er voor de ander op het spel staat en wat van waarde is. Op het presentiecongres in oktober gaf Désanne van Brederode een prikkelende reflectie op de vraag welke plek emoties in goede zorg moeten hebben (deze TEDtalk van Désanne van Brederode is hier te bekijken). Deze studiemiddag gaan we verder aan de slag met dit thema, vanuit de…
Eigen kracht, burgerkracht, zelfregie – een stevige maatschappelijke beweging overspoelt Nederland. Maar is er nog wel ruimte voor kwetsbaarheid? Onder de titel 'Mag je nog kwetsbaar zijn' verscheen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (nummer 3, najaar 2013) een tweegesprek tussen Andries Baart, ontwerper van de presentiebenadering en Fiet van Beek van de Eigen Kracht Centrale.
Andries Baart en Christa Carbo, De Zorgval. Beelden, ervaringen en verhalen/Analyse, kritiek en uitzicht. Uitgeverij Thoeris, Amsterdam 2013 Een kind met een zeer beentje, een verslaafde man met zijn hond, een demente dame die niet wil eten en een zwerfjongen die zijn baan opgeeft: het zijn de hoofdpersonen die in de nieuwste presentiepublicatie haarfijn laten zien wat er schuurt in de zorg. Of ze nu een zonderlinge dakloze zijn of een gemiddelde burger die de spoedeisende eerste hulp bezoekt, ze hebben gemeen dat ze te maken krijgen met ‘de zorgval’. Een beeld voor de zorg van vandaag die vastloopt in zijn eigen logica, die mensen niet verder helpt maar vaak (onbedoeld) meer leed toebrengt. ‘De Zorgval’ is een omkeerboek met twee ingangen: wie het aan de ene kant opent, komt uit bij een tiental journalistiek geschreven verhalen door Christa Carbo. Aan de hand van portretten uit de zorgpraktijk schetst ze voorbeelden…
In het tijdschrift Maatwerk van februari 2013 geeft Marije van der Linde een reactie op een casus 'Over zin en zinloosheid'.
Over presentiebeoefening, zorgvrijwilligers, de mogelijkheid je in presentie te scholen en wat daarin te ontdekken valt In dit artikel schrijft Henk Meeuws aan de hand van enkele uit het leven gegrepen getuigenissen, over presentie en zorgvrijwilligers, over de noodzaak en mogelijkheid je in de presentiebenadering te oefenen, en over de ervaring en het inzicht dat je al doende te beurt kan vallen. 
  Het lijkt een wat ingewikkeld en abstract begrip, maar ‘presentie’ begint met iets waarvan iedere zorgverlener het belang zal herkennen: je verplaatsen in de ander. ‘Present zijn’ komt je echter niet zomaar aanwaaien, het vergt oefening, reflectie op eigen handelen en een andere manier van zien. ‘Radicaal aansluiten bij de ander begint met het opschonen van het eigen zien.' Geschreven door Anne Goossensen en Peter Thissen; gepubliceerd in het tijdschrift Denkbeeld, oktober 2012
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 4 van 20