Nieuwsflits

publicaties
Stichting Presentie deed, in opdracht van Gevangenenzorg Nederland, onderzoek naar de betekenis van het bezoek aan gevangenen en hun familie door vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. We deden het onderzoek samen met vrijwilligers, gevangenen en hun familieleden en de professionals van Gevangenenzorg Nederland. Dat heeft gezorgd voor zeer rijk en gevarieerd materiaal. Dit is wat Hans Barendrecht, directeur Gevangenenzorg Nederland,  over het onderzoek zegt: PRESENTIE IN DETENTIE, Dat is één van de slogans van Gevangenenzorg Nederland. Present zijn daar waar mensen letterlijk en figuurlijk vast lopen, in de gevangenis dus en ook bij de familie thuis. In de loop der jaren hebben honderden vrijwilligers duizenden gevangenen, tbs patiënten en hun familieleden bezocht. Ook in de integratieperiode na detentie is de organisatie present. Maar wat is de waarde van al dat bezoekwerk? Gevangenenzorg is al enige jaren bezig om daar taal en cijfers voor te vinden. Stichting Presentie voerde op verzoek van…
‘GOED GEZIEN! EN NU? Een ander perspectief op kijken, kennen en kunnen’  Binnen de presentiebenadering is ‘kijken’ een belangrijk thema, vanuit de gedachte: hoe je zorg en hulp geeft, wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe je de ander ziet of waarneemt. En daarin kunnen flinke verschillen zitten. Niet alleen tussen collega’s onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen beleidsmakers en professionals op de werkvloer. Waar de een zelfredzame burgers, vitale ouderen, mondige patiënten en behulpzame buren ziet, krijgt de ander voortdurend kwetsbare mensen  in het oog. Mensen die aan hun lot worden overgelaten, van loket naar loket worden geschoven of verkommeren omdat ze niet mee kunnen komen in onze ingewikkelde samenleving.Bovendien: hoe je kijkt, bepaalt ook welke kennis telt of geldig is. Anders gezegd, hoe zwaar telt de mening van iemand met een verstandelijke beperking, als we vooral de beperking zien? Hoe wegen we de (ervarings)kennis van een patiënt of…
Op 17 april 2015  werd de halfjaarlijke studie-ochtend gehouden met als titel ‘Professionele alledaagsheid’ - Over nieuwe professionaliteit in zorg en welzijn. Het verslag kunt u hier downloaden.
‘Mayonaise op de kaas’, of: presentie in 20 columns en 2 brieven In 20 columns en twee open brieven (aan de staatsecretaris van Volksgezondheid en aan een persoonlijke vriendin) geeft Judith Leest, stafmedewerker van Stichting Presentie, een bondig en aansprekend beeld van de presentiebenadering. Zij begon deze columnreeks in aanloop naar het grote presentiecongres in 2013 en vervolmaakte de reeks in het jaar daarna. 14 van de columns verschenen eerder op deze website (zie www.presentie.nl/columns). De reeks werd aangevuld met 6 nieuwe columns, die samen met de twee open brieven werden gebundeld in een mooie, geïllustreerde uitgave. Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de zorgpraktijk, actuele maatschappelijke discussies en puttend uit films en televisieprogramma’s passeren de belangrijkste presentiethema’s de revue. Stichting Presentie beschikt hiermee, naast de vele wetenschappelijke en vakpublicaties, over een mooi kleinood waarin het presentiegedachtengoed wordt verwoord. Het boekje is zeer geschikt om zorgwerkers, vrijwilligers, cliënten en…
Nieuwe kwaliteitskaders: bevorderen van gehoorzaamheid, of stimulans tot verstandigheid? Op 23 augustus 2016 kwam in Zandvoort een groep toezichthouders, bestuurders en andere belanghebbenden rond de verpleeghuiszorg bijeen rond het thema kwaliteit. De bijeenkomst werd geïnitieerd door Anja Schouten (bestuurder Zorgbalans), Laurent de Vries (bestuurder Viattence) en Andries Baart (Stichting Presentie en Leerstoel Presentie). Andries Baart gaf input aan de discussie met zijn lezing Over de nieuwe regels, gehoorzaamheid en verstandigheid. Deze tekst is ook als essay verschenen.   Het essay wil op een kritische en beschouwende wijze stof tot nadenken bieden bij de ontwikkeling en het gebruik van moderne kwaliteitskaders in de zorg. Het op handen zijnde Kwaliteitskader Ouderenzorg 2016 vormt de directe aanleiding, maar de strekking van het essay gaat veel verder dan dat. De tekst van het essay is hier te downloaden. Een resumé van dit essay verscheen in Zorgvisie:   https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2016/9/Voorbij-de-afvinklijstjes-van-de-inspectie/
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 3 van 20