Nieuwsflits

Displaying items by tag: relatie
woensdag, 13 april 2011 12:37

Kersemaekers-Vriendschap

Kersemaekers, Maartje (2003), 'Vriendschap'. Een verheldering van 'vriendschap' bij Baart aan de hand van Aristoteles' 'philia'.
In deze verhandeling wordt duidelijk dat Aristoteles' deugdethiek de notite van vriendschap in de presentietheorie kan verduidelijken.

Published in publicaties

Grypdonck, M. (datum en bron onbekend), 'Presentie in de palliatieve zorg'
In dit artikel beschrijft Mieke Grypdonck de betekenis van 'er zijn' voor de kwetsbare patient in de palliatieve fase. Zij legt daar drie aspecten uit de presentietheorie tegenaan: de relatie, de afstemming en de integraliteit van de zorg.

Published in publicaties

Patiëntgerichtheid 2.0 kost geen extra tijd (Zorgmarkt, september 2011) door Anne Goossensen

Marktwerking en verzakelijking van de zorg bevorderen dat patiënten als ziektegevallen in categorieën ingedeeld worden. Tegenover deze afstandelijkheid in de zorg staat de op menslievendheid en toewijding gebaseerde presentiebenadering. Deze theorie wordt al langer uitgedragen door de Stichting Presentie, maar belichaamt sinds kort ook een leerstoel aan de universiteit van Tilburg. ‘Presentie werd tot nog toe gemist in de nadruk die de zorg legt op evidence based medicine,’ zegt bijzonder hoogleraar Presentie en GGZ Anne Goossensen.

Published in Eigen publicaties
donderdag, 16 februari 2012 11:54

Verslag studiemiddag 24 sept 2010

VERSLAG STUDIEMIDDAG 24 SEPTEMBER 2010 over nabijheid, intimiteit en grenzen

 

De presentiebenadering steunt op relationeel denken, relationele responsiviteit (aansluiten, afstemmen) en op 'relationship-based programming': presentiebeoefenaren zijn uit op de relatie, laten wat ze doen graag leiden door die relaties en beseffen heel goed dat relaties dubbelzinnig zijn: soms een functioneel instrument en soms een goed in zichzelf. Het is in de relatie dat de ander zich kan laten zien, tevoorschijn kan komen met wat hem bezighoudt; in de relatie kun je de ander van dichtbij leren kennen in zijn talenten, verlangens, beschadigingen, etc. Mede daardoor raakt zulke relatievorming gemakkelijk aan het intieme domein van de ander: daar gaat het eerder om het zachte merg dan om het harde been, dat is de plek waar waarden en beschadiging, verlangen en verwondbaarheid dicht bij elkaar liggen, het is de plek waar de beslotenheid beschermt wat breekbaar is. Nabijheid in zijn vele gestalten geldt in de presentie dikwijls als een uitgangspunt, waarbij intimiteit niet uit de weg wordt gegaan als vanuit de aangegane relatie blijkt dat daar behoefte aan bestaat.

Published in Eigen publicaties

'Laat de ander helemaal tevoorschijn komen'. Interview met Anne Goossensen in het vakblad 'Adriaan' van de Christelijke Hogeschool Ede (2012).

Goede hulp gaat over meer dan de juiste interventies en kennis. Hulpverleners doen cliënten tekort als zij zich beperken tot het zien van de ander door een bril van diagnoses en interventies. Want is de hulpverlener bereid zich bloot te stellen aan de leefwereld van die ander? Durft de maatschappelijk werker de ander tevoorschijn te laten komen? Ook binnen beperkte omstandigheden kun je meer doen dan kwaalgericht handelen. Je kunt het verschil maken door aandacht en betrokkenheid te bieden.

Published in Eigen publicaties

Het artikel van Andries Baart is het eerste in een serie van zes, gepubliceerd in het blad Zorg+Welzijn. Hierna volgen verschillende praktijkportretten, opgetekend door Anne Oude Egberink. De reeks wordt afgesloten met een kritische slotbeschouwing door Andries Baart over trouw zijn aan de 'sociaal overbodigen'.

Alle artikelen in deze reeks zijn ook hier beschikbaar.

 

Published in Eigen publicaties