Nieuwsflits

Displaying items by tag: aansluiten
woensdag, 13 april 2011 12:37

Kal-De Onopgeefbare Wil

Kal, Doortje (2004), "De onopgeefbare wil het beste van iemands mogelijkheden waar te laten worden." Lezing over de Presentiebenadering voor MEE, Amstel en Zaan, 2004.
Op zoek naar een verbinding tussen het werk van consulenten van de MEE-organisatie en de presentiebenadering.

Published in publicaties

In dit artikel van Krista Kroon in Zorgvisie magazine (nr. 12, december 2009) wordt ingegaan op het Transitieproject dat door de Stichting Presentie in meerdere organisaties begeleid wordt.

Published in publicaties

Dessing, Maarten (2009)
Artikel in het blad '2025 - opinieblad voor beslissers in de ouderenzorg' over de ervaringen met het presentieproject in het kader van het Transitieprogramma Langdurige zorg in de woonzorggroep voor dementerende ouderen De Meridiaan. December 2009. Transitieprogramma Meridiaan

Published in publicaties

Geldof, Dirk & Kristel Driessens, Tijd voor aanwezigheid als voorwaarde voor duurzame hulpverlening.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar

Baart, A.J. e.a. (Actioma/Stichting Presentie; digitale uitgave 2008) In 2007 is het onderzoek ‘Kwetsbaar, maar niet alleen kwetsbaar' afgerond. Onder leiding van Andries Baart is in drie pilots onderzocht hoe multiproblem gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders bereikt en gesteund kunnen worden en wat de betekenis is van maatjesprojecten van en voor weinig weerbare jongeren. Als u interesse heeft in dit rapport, neem dan contact op met Stichting Presentie via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Column Andries Baart: Onrust in Ondiep

geen beschrijving gevonden

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Presentie Filosofie

Baart, Andries (2004), "Introductie in de presentietheorie", Stichting Actioma Den Bosch; Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
Een korte inleiding op het boek Een theorie van de presentie, dat geschreven is op basis van langdurig onderzoek naar de praktijk van pastores in achterstandsbuurten.

Published in Eigen publicaties

Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en zorgzame zorg (Kwaliteit in Zorg 2011, nr. 6), door Anne Goossensen en Andries Baart

Vanuit de zorgethiek zijn concepten als menslievendheid, presentie en zorgzame zorg in opmars. Zij beogen een gevoeliger kijken naar de patiënt en een betere aansluiting bij diens ervaringen, vooral ook breder dan de ziekte. In kwaliteitstermen is dit te duiden als een doorontwikkeling vanuit het kwaliteitsdomein patiëntgerichtheid naar ‘kwaliteit van zorg 2.0’. Dat staat dan voor professionals die zorg bieden die naast ziektegerichtheid, ook mensgerichtheid, uitvoeringsgerichtheid en houdingsgerichtheid kent. Wat dat betekent voor zorgkwaliteit en innovatietrajecten wordt in deze bijdrage toegelicht. 

Published in Eigen publicaties

Kwaliteit 2.0: over presentie, opgaven en logica's (Sociaal Bestek 2012), door Anne Goossensen, Jolanda van Dijke, Heleen Heidinga en Andries Baart.

Werken vanuit de presentietheorie maakt professionals gevoeliger voor de aansluiting op de leefwereld van kwetsbare cliënten en voegt daarmee nieuwe criteria toe aan bestaande debatten over professionaliteit en kwaliteit. 

Published in Eigen publicaties
donderdag, 16 februari 2012 11:54

Verslag studiemiddag 24 sept 2010

VERSLAG STUDIEMIDDAG 24 SEPTEMBER 2010 over nabijheid, intimiteit en grenzen

 

De presentiebenadering steunt op relationeel denken, relationele responsiviteit (aansluiten, afstemmen) en op 'relationship-based programming': presentiebeoefenaren zijn uit op de relatie, laten wat ze doen graag leiden door die relaties en beseffen heel goed dat relaties dubbelzinnig zijn: soms een functioneel instrument en soms een goed in zichzelf. Het is in de relatie dat de ander zich kan laten zien, tevoorschijn kan komen met wat hem bezighoudt; in de relatie kun je de ander van dichtbij leren kennen in zijn talenten, verlangens, beschadigingen, etc. Mede daardoor raakt zulke relatievorming gemakkelijk aan het intieme domein van de ander: daar gaat het eerder om het zachte merg dan om het harde been, dat is de plek waar waarden en beschadiging, verlangen en verwondbaarheid dicht bij elkaar liggen, het is de plek waar de beslotenheid beschermt wat breekbaar is. Nabijheid in zijn vele gestalten geldt in de presentie dikwijls als een uitgangspunt, waarbij intimiteit niet uit de weg wordt gegaan als vanuit de aangegane relatie blijkt dat daar behoefte aan bestaat.

Published in Eigen publicaties
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 2