Nieuwsflits

Niet alle wegen zijn kerkewegen

Bloedjes, Herman M.

Niet alle wegen zijn kerkewegen - Een onderzoek naar een andere weg voor het oude wijken pastoraat in de Rivierenwijk in Utrecht, door Herman M. Bloedjes.Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit  te Utrecht, Utrecht, maart 2004. Begeleidende professoren; prof. dr. A.J. Baart, Mevrouw dr. A.J.A.C.M. Korte.  

Het viel de auteur in het vooronderzoek ten behoeve van zijn doctoraal scriptie op, dat de kwetsbaarheid  van het pastoraat door de persoon en stijl van werken van pastor Bas (zie: TP) en door de gegevenheid van de wijk als zodanig, groot is. Deze scriptie wil ook andere – dan ‘kerkewegen’ bewandelen door de aandacht te vestigen op hoe en met welke middelen dit werk (lees: vooral opgebouwde en vitale comités) zonder pastor Bas toegerust en gecontinueerd kan worden. De geïnteresseerde lezer ontbeert spijtig genoeg de afgenomen interviews met direct betrokkenen cq. de (levens)verhalen uit de eerste hand, wat deze scriptie ietwat ‘ongrijpbaar’ maakt. Buiten dat: zowel de analyses als de conclusies van de auteur ‘liegen-er-niet-om’!  

(…In een van de voortgangsgesprekken over de scriptie viel het woord ‘duivelse omhelzing’. De wijze van werken van de pastor, ‘een eindeloos vertrouwen dat het goed komt’ en het snakken naar ruimte en vrijheid van de buurtbewoners in het niet gelukkende leven ontmachtigen elkaar….)

Additional Info

  • Auteur: Bloedjes, Herman M.
  • Soort: Anders
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Niet alle wegen zijn kerkewegen