Nieuwsflits

Verslaving & presentie

Tetteroo, Paul

Verslaving & presentie – Een idee voor het toepassen van de presentiebenadering in de verslavingszorg, door Paul Tetteroo.
Afstudeerscriptie SPH-dt, Hogeschool Inholland Rotterdam, april 2005.

De auteur doet op micro-, meso- en macro-niveau een heel moedige poging om zowel het ‘presentie-gehalte’ in - als naast de behandeling, van een hier niet nader te noemen Instelling voor Verslavingszorg, ‘op-te-krikken’. De (meer ingevoerde) lezer echter, niet de auteur, wordt zich gaandeweg deze scriptie heel bewust van de moeilijkheid überhaupt van een ‘implementatie’ van ‘Een theorie van de presentie’ in enig ander werkveld dan dat van het buurtpastoraat. Een lang citaat ter illustratie:

“… De oorspronkelijke presentiebeoefenaar loopt in woonwijken rond om in contact te komen met mensen en hier is de situatie natuurlijk volkomen anders. De presentiebeoefenaar zal zich nu moeten ophouden in de (huis)kamer(s) van de kliniek. (..) Hij kan zo in de loop der tijd met meerdere cliënten goede contacten opbouwen. De vraag is natuurlijk hoe deze contacten verder gaan als deze cliënten de kliniek verlaten. Zodra hij bij cliënten thuis gaat afspreken kun je niet meer echt spreken van presentiebeoefening. Hij verkeert zich dan namelijk in een afgesproken situatie en niet langer in een situatie zoals deze zich toevallig voordoet. Ik wil deze zelfverzonnen vorm van presentiebeoefening daarom vanaf dit punt liever presentieverlening noemen. De hulpverlener die zich hier mee bezig houdt noem ik een presentieverlener…”

Additional Info

  • Auteur: Tetteroo, Paul
  • Soort: Anders
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Verslaving & presentie
  • jaar: 2005