Nieuwsflits

Is pastoraal present in Vlaanderen?

diversen

Is pastoraal present in Vlaanderen? - Pastorale zorg in het licht van de presentiebenadering van Andries Baart.
‘Pastorale Nieuwsbrief’ – Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores, nr. 134,  jan – maart 2007. Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen.  

De wat, voor Nederland, merkwaardige titel laat onverlet dat in dit mooie en verzorgde themanummer niet enkel gevraagd wordt of pastoraal aanwezig is, maar ook en vooral hoe (op welke manier) ze aanwezig is. De verschillende auteurs; (A. Baart), F. Zutterman, M. Grypdonk en A. van Heijst ‘confronteren’ in hun bijdragen de pastorale -, de palliatieve zorg en (goede) zorg met de presentietheorie. De pastoraal werkster A. van der Sande en de vrijwilligster A. Orbie ‘confronteren’ hun werkervaringen met dezelfde theorie. Een oud Christelijk begrip barmhartigheid valt in deze Pastorale Nieuwsbrief regelmatig te beluisteren!  
“…In mijn ogen is ‘Een theorie van de presentie’ een heel dikke en theoretisch ver uitgewerkte hervertelling van de parabel van de Barmhartige Samaritaan. (..) Ik lees het als een grote toelichting op een christelijke levenshouding, die moreel en spiritueel tegelijk is, en die ook mensen met andere levensbeschouwingen aanspreekt. Een boek met een droom over herschapen verhoudingen. De betekenis van presentie is dan die van een radicale cultuurkritiek...” (A. van Heijst)

Additional Info

  • Auteur: diversen
  • Soort: Artikel
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Is pastoraal present in Vlaanderen?