Nieuwsflits

De zorg als (markt)vraag

Kooi, Anne

De zorg als (markt)vraag, door Ds. Anne Kooi.
Uitgave verzorgd door het Protestants Dienstencentrum in Gelderland van de Protestantse Kerk in Nederland, Arnhem, 30 mei 2005.

In het kader van het project: ‘Zorg om de zorg’ (Arbeidspastoraat in Gelderland in de Zorgsector) heeft de arbeidspredikantAnne Kooienige maanden ‘meegedraaid’ op de afdeling patientenvervoer van het ziekenhuis “De Gelderse Vallei” (ZGV) te Ede. Daarop reflecteert de auteur (helaas) geenszins: wel interviewt ze een vijftal medewerkers van voornoemd ziekenhuis die allen (moeten) laveren tussen zorg en markt, tussen werkdruk en roeping kortom: op een snijvlak zitten van geld (prestatie) en goede zorgen. De interviews zijn bloedeerlijk!   


“…Ons werk is gewoon halen, brengen van patiënten. En verder niet. Je mag ook geen informatie verstrekken en je krijgt ook geen informatie, trouwens. Je staat wat dat betreft op nul. (..) Maar ik zie echt wel wanneer een patiënt nuchter moet blijven, of geen water mag hebben. Dan doe ik het natuurlijk ook niet…” (Medewerker van het patiëntenvervoer)

Additional Info

  • Auteur: Kooi, Anne
  • Soort: Anders
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: De zorg als (markt)vraag
  • jaar: 2005