Nieuwsflits

Ik heb de ellende van mijn volk gezien

Potma, Ageeth

Ik heb de ellende van mijn volk gezien - Onderzoek naar een bijdrage van de bevrijdingstheologie aan de ontwikkeling van een ‘theologie van de presentie’, door Ir. Ageeth Potma.
Doctoraal scriptie ter afsluiting van de studie theologie aan de Katholiek Theologische Universiteit te Utrecht, Utrecht, september 2004.
Begeleiders: prof. dr. A.J. Baart, dr. E.P.N.M. Borgman.

Voor de niet -geschoolde en ingevoerde lezer in de theologie is deze scriptie niet ‘even-een-tussensdoortje’; integendeel zelfs. Wellicht helpt het die lezer om de ‘regels’ van aandachtigheid, openheid, respect, nabijheid en betrokkenheid, (zie: Inleiding; ‘Present – theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores’, 2003), waar de auteur overigens zelf ook aan refereert, ter hand te nemen als een ‘oefening’. Dan zal de lezer in deze scriptie een auteur ontmoeten welke op betrokken wijze de praktijk als uitgangspunt neemt en geconcentreerd blijft op godsbeelden die ‘willen’ aansluiten bij deze (presentie)praktijk.

(…God is te vinden in de wereld, met name in relaties tussen mensen…(..) God is te vinden onder de minste mensen, zij die in de samenleving niet meetellen…(..) en God is niet te definieren en ook nooit helemaal te begrijpen door mensen…..)

Additional Info

  • Auteur: Potma, Ageeth
  • Soort: Anders
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Ik heb de ellende van mijn volk gezien
  • jaar: 2004