Nieuwsflits

Presentie en studentenpastoraat

Beurskens, Elly

Presentie en studentenpastoraat, door Elly Beurskens.
Ucsia over… De studentenpastor. Theologische reflecties bij de rol van de pastor in Vlaamse hogescholen en universiteiten. Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, 2006. pagina 13 – 30.

De auteur, als deel-onderzoekster betrokken geweest bij de ontwikkeling van de presentietheorie, geeft een korte schets van haar praktijk als studentenpastor, werkt enkele reflecties uit en telt haar zegeningen. Deze heel persoonlijke en eerlijke bijdrage laat Elly Beurskens vergezellen met een aantal ontroerende ‘gevals-beschrijvingen’.

(…Het er-zijn voor een ander, zonder meteen probleemgericht te zijn, werd voor mij het belangrijkste uitgangspunt. Kern van mijn activiteiten moest zijn de aandachtige betrokkenheid op de ander en een gerichtheid op het scheppen van relaties. Mijn aanwezigheid was belangeloos en onvoorwaardelijk..( ).. Dit alles vroeg van mij een ‘omkering’, een nieuwe doordenking van de vraag: wat is een geslaagd Pastoraal contact?…)

Additional Info

  • Auteur: Beurskens, Elly
  • Soort: Artikel
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Presentie en studentenpastoraat
  • jaar: 2006