Nieuwsflits

Speuren naar presentie in woon- en zorgcentra

Coucke, Trees en Ann Lammens

G140Speuren naar presentie in woon- en zorgcentra – Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde, door Trees Coucke en Ann Lammens.
‘Universiteit Gent – Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen’, Academiejaar 2005-2006, Promotor: prof. dr. M. Grypdonck. 
In deze studie observeren en beluisterenT. Coucke enA. Lammensvormen van, mogelijkheden en beperkingen voor presentie in de zorg voor fysiek afhankelijke ouderen, opgenomen in twee Woon- en Zorgcentra in België,  Vlaanderen. Vanuit de 5 methodische kenmerken - en de 8 werkprincipes van de presentie-beoefening worden in dit onderzoek participerende observaties en open interviews geanalyseerd. In deze Masterproef verstaan beide onderzoekers de kunst om de lezer ‘bij de strot te grijpen’, omdat ze op heel unieke en indringende manier de acht werkprincipes van de presentie letterlijk weten te ‘vergezellen’ met  de eigen ‘verhalen’ van de bewoner, de hulpverlener en de leidinggevende.   


(“…Bij presentie ligt de norm van zorg in de mate waarin het goede van de bewoner (in) van tel is…”)

Additional Info

  • Auteur: Coucke, Trees en Ann Lammens
  • Soort: Anders
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Speuren naar presentie in woon- en zorgcentra