Nieuwsflits

Nabij aan leven uit Gods hand

Baart, Andries en G. Groenen

Nabij aan leven uit Gods hand - Presentiepastoraat en de uitdagingen voor bestuurlijk en dienstverlenend kader.Verslag van de studiedag 9 februari 2006 van Bisdomraad, dekenale beleidsmedewerkers en pastorale dienstverleners in het Aartsbisdom Utrecht.‘Pastorale Dienstverlening Aartsbisdom Utrecht’, juli 2006.   

In een eigen bijdrage reflecteren de auteurs G. Groenen en A. Baart in deze verslagbundel op met name de resultaten van de enquête: ‘Goed Pastoraat’  welke, voorafgaand aan deze studiedag onder alle deelnemers, werd uitgezet om werkmateriaal te verzamelen. De wat meer ingevoerde lezer (in presentie en pastoraat) vindt in de wat powerpoint-achtige ‘inleiding’ van A. Baart waarschijnlijk  ‘juweeltjes’.      
“…Serieus werk maken van de presentie-aanpak betekent ook dat niveaus van ondersteuning, management en bestuur zelf moeten verkennen wat “presentie” in en voor hun werk en aanpak inhoudt…”

Additional Info

  • Auteur: Baart, Andries en G. Groenen
  • Soort: Anders
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: Nabij aan leven uit Gods hand
  • jaar: 2006