Nieuwsflits

VGVZ

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. De professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in hulpverlening en beleidsvorming.

Additional Info

  • Soort: Website
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: VGVZ