Nieuwsflits

agenda

Studiebijeenkomst 26 maart 2021: Debat - Eenzaamheid als politiek-ethisch vraagstuk

Wat kunt u verwachten:
De halfjaarlijkse studiebijeenkomst van Stichting Presentie staat dit voorjaar in het teken van de politiek-ethische dimensie van eenzaamheid. Eenzaamheid is niet louter een persoonlijke of sociale aangelegenheid, maar gaat ook over de vraag in hoeverre mensen ervaren in goede handen te zijn van de politiek, of juist verwaarloosd en aan hun lot overgelaten worden. De stelling is dat eenzaamheid in Nederland in het publieke debat vaak vanuit een (te) smalle focus wordt benaderd en te weinig opgetild wordt naar het politieke en ethische niveau. Dat werkt door in de manier waarop het eenzaamheidsvraagstuk onderzoeksmatig in kaart gebracht wordt en in welke interventies mede daardoor gangbaar zijn. Wat zijn de blinde vlekken in het huidige discours over eenzaamheid? Tijdens dit debat wordt de focus verbreed en wordt de relatie onderzocht tussen onze omgang met eenzaamheid en actuele maatschappelijke onrust.

Andries Baart gaat in debat met enkele prominenten die zich met dit onderwerp bezighouden.

Praktische informatie:

 • Datum: vrijdag 26 maart 2021
 • Tijd: 9.30-12.30 uur (vanwege corona is het aannemelijk dat dit debat online wordt georganiseerd)

Meer informatie over dit debat vindt u binnenkort op de website van Stichting Presentie: www.presentie.nl/agenda. Interesse? Geef uw gegevens nu alvast door via het inschrijfformulier ‘Vervolgaanbod ‘Eenzaamheid: wat doen we ermee?’.


 

Verhalenlab: Een dynamisch, persoonlijk onderzoek naar eenzaamheid - 4 maart 2021

Wat u kunt verwachten:
In een mix van persoonlijke verhalen over eenzaamheid, (kunstzinnige) verbeeldingen en theoretische reflecties onderzoekt u samen met begeleider Andries Baart de betekenissen van eenzaamheid. De persoonlijke ervaring met eenzaamheid staat centraal. Bewust wordt er gekozen voor een breed repertoire om ze presenteren: in taal, in beeldende kunst, in muziek, in foto’s of video’s. Gezamenlijk worden deze ervaringen uitgediept en verrijkt. Zo krijgt u een breder perspectief aangereikt waarmee uw eigen ervaringen wellicht in een ander daglicht komen te staan.
Deelnemers worden bij inschrijving uitgenodigd om zelf een verhaal of ervaring in te brengen. Enkele van deze persoonlijke verhalen worden geselecteerd en vooraf verder met u uitgewerkt. Deze geselecteerde verhalen vormen de rode draad van de bijeenkomst.
Ter bevordering van een sfeer van bezinning vindt het verhalenlab plaats in de avond.

Voor wie interessant:
Verlangen naar verdieping en persoonlijke inspiratie. Het lab biedt een multimediale plek van ontmoeting, experiment en bezinning. Iedereen die er belang in stelt om het thema eenzaamheid op een onderzoekende manier tegemoet te treden is welkom.

Praktische informatie:

 • Datum: donderdag 4 maart 2021
 • Tijd: 19.00-21.30 uur
 • Prijs: €150,-
 • De bijeenkomst vindt online plaats.

Direct aanmelden via het inschrijfformulier ‘Vervolgaanbod ‘Eenzaamheid, wat doen we ermee?’

Deelnemers ontvangen na inschrijving een korte vragenlijst waarmee ze hun mogelijke inbreng kunnen typeren. Op basis van deze lijsten vragen we enkelen hun presentatie voor te bereiden en samen met ons verder uit te werken.


 

Masterclass Eenzaamheid: verdieping - 4 februari 2021

Wat kunt u verwachten:
Andries Baart en Marjan Slob nemen u nog een stap verder mee in hun denken over eenzaamheid in een inspirerende masterclass. U krijgt een stevige theoretische inleiding op de thematiek en reflecties vanuit beider gezichtspunten en ervaring. Een verbinding wordt gelegd met de beleidsmatige aspecten van dit maatschappelijke vraagstuk. Inleidingen worden afgewisseld met aansprekende voorbeelden en illustraties.
De beide inleiders wijzen u op relevante bronnen en geven tips voor verdere studie.
Tijdens de masterclass is er (beperkt) ruimte voor individuele verwerking en leergesprek.
Deelnemers krijgen vooraf de gelegenheid de opname van het tweegesprek op 3 december terug te kijken, ter voorbereiding op de masterclass.

Voor wie interessant:
Iedereen die beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in het vraagstuk van eenzaamheid en dit wil doordenken in het licht van de consequenties voor de politiek maatschappelijke en professionele praktijk.

Praktische informatie:

 • Datum: donderdag 4 februari 2021
 • Tijd: 14.00-17.00 uur
 • Prijs: €195,-

De bijeenkomst vindt online plaats.

Direct aanmelden via het inschrijfformulier ‘Vervolgaanbod ‘Eenzaamheid, wat doen we ermee?’


 

Workshop Eenzaamheid, lijden en troost: de betekenis in en voor de praktijk - 29 januari 2021

Wat kunt u verwachten:
Yvon van Noort, trainer van Stichting Presentie, biedt u een praktisch programma. Professionals die met eenzaamheid te maken hebben in hun praktijk gaan onder haar begeleiding met eigen casuïstiek, vragen en worstelingen aan de slag. U krijgt handrekeningen hoe u op een vruchtbare manier kunt nadenken over en omgaan met deze thematiek. Dit met oog op het bijstaan van de ander bij het vinden van een bevredigende relatie tot de fragiliteit van het bestaan. Hierbij wordt geput uit de rijke kennis van de presentietheorie.

Voor wie interessant:
Iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken heeft met eenzaamheidsvraagstukken, voor wie eenzaamheid een kwestie is waarmee ze aan de slag moeten (omdat het een probleem is) en/of willen (omdat het een ingang biedt). Zoals in de opvang voor dak- en thuislozen, de verpleeghuiszorg, ziekenhuizen, ggz, buurtteams, etc..
Deze workshop richt zich in het bijzonder op de uitvoeringspraktijk.

Praktische informatie:
Deze eendaagse workshop wordt aangeboden als open inschrijving voor individuele deelname, maar kan ook heel goed in company worden verzorgd voor een team.

 • Datum: u kunt zich aanmelden voor één van de volgende data: dinsdag 12 januari 2021, vrijdag 29 januari 2021. Groepsgrootte: ca. 10 deelnemers (de workshop gaat door bij voldoende deelname)
 • Tijd: 9.30-16.30 uur
 • Plaats: In principe vindt de bijeenkomst plaats in Utrecht (mits de corona-maatregelen het toelaten).
 • Prijs: €250,-

Direct aanmelden via het inschrijfformulier ‘Vervolgaanbod ‘Eenzaamheid, wat doen we ermee?’

Liever in company met uw team? Wij bieden u graag een offerte op maat aan. U kunt contact met ons opnemen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2