Nieuwsbrief-augustus 2018

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
19/09/2020
 
 
 
Stichting Presentie zoekt een veelzijdige administratief medewerker / office manager
In verband met het vertrek van de huidige medewerker zoekt Stichting Presentie een veelzijdige en flexibele medewerker die zorgdraagt voor een efficiënte inrichting, adequaat beheer en uitvoering van de processen in de backoffice van onze non-profit organisatie.

Vacature in PDF


Seminar De ontdekking van kwaliteit van beleid, bewaking en toezicht.
Datum: woensdag 10 oktober 2018, van 16.30 uur tot 20.00 uur. Locatie volgt.

In juni 2018 verscheen het nieuwe boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit. Vanwege de grote belangstelling voor het boek, organiseert Stichting Presentie een verdiepend seminar waarin uitwisseling en debat centraal staan, met name voor hen die het kwaliteitsbeleid uitzetten en voor wie de kwaliteitsportefeuille beheren of er verantwoordelijkheid voor dragen. De benadering van kwaliteit door Baart is immers nieuw en radicaal en verschilt daardoor soms sterk van de bestaande manier van denken over kwaliteit. Aanmelden via:    https://stichtingpresentie.paydro.com/de-ontdekking-van-kwaliteit-in-de-praktijk.
Stichting Presentie organiseert in 2019 wederom de leergang Leiding geven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder.

Rapport Goede zorg vraagt beweging.
Onderzoek brengt ondergewaardeerde aspecten van goede zorg in beeld.
Wat maakt zorg goed? In het kader van het programma Waardigheid en Trots is de afgelopen twee jaar intensief onderzoek gedaan op een bijzondere zorglocatie van de ZZG Zorggroep en Dichterbij. Op zorgboerderij De Hagert is, in samenwerking met het Trimbos Instituut, onderzocht naar de vraag: wat maakt dat zorgverleners hooggewaardeerd worden door bewoners en verwanten? De zorgverleners zien goede zorg vooral als resultaat van voortdurend zoeken naar wat goed is voor bewoners en cliënten en niet als het blind volgen van regels. Ze laten zien wat dat in de praktijk voor hun betekent en wat het vraagt van medewerkers, het team, de leidinggevende en de organisatie. Het onderzoek brengt de consequenties in beeld, legt verborgen discussies bloot en geeft aanknopingspunten om daar mee om te gaan. Met de inzichten kunnen kwaliteitskaders kritisch onderzocht worden. Download het rapport.


Najaars introductiecursus presentie start 28 september 2018 - nog enkele plaatsen
Een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie.In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering. Voor meer informatie en/of inschrijven klik hier.
De ontdekking van kwaliteit
Theorie en praktijk van relationeel zorg geven
Andries Baart, (juni) 2018
ISBN: 9789088508349 | 296 pagina’s | € 39.90

Uitgeverij SWP, Amsterdam Dit boek is het resultaat van een intensieve zoektocht naar kwaliteit in met name de sectoren zorg en welzijn. Bepleit wordt een kritische reflectie op zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie. Door Baart (deels eerder) geagendeerde thema’s komen in hetde-ontdekking-van-kwaliteit boek terug: zoals het verschil tussen verantwoorde zorg en goede zorg, het verschil tussen zorgrelatie en relationeel zorg geven, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en de praktisch wijze professional die verstandigheid boven gehoorzaamheid stelt. De thema’s komen samen in een ZorgEthisch Model (ZEM) waarmee over kwaliteit systematisch kan worden nagedacht vanuit de opgaven van de zorgontvanger. Het model leent zich voor diverse doeleinden: voor het bespreken van casuïstiek, het inrichten van de organisatie en het nadenken over verantwoording. Het boek geeft voorbeelden en formuleert vragen voor (zelf)onderzoek.
Het boek is geschreven voor wie geeft om kwaliteit en wil dat relationeel zorgen telt: student, professional, cliënt/patiënt, manager, bestuurder, toezichthouder en kwaliteitsmanager in zorg en welzijn.

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing