NIEUWSBRIEF PRESENTIE Juni - 2018

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in voorgaande jaren hebt aangemeld. Is dit onterecht of wilt u deze nieuwsbrieven
niet meer ontvangen dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze nieuwbrief. Uw gegevens zullen worden gewist

             
zonnebloemnwsbr_logo
19/09/2020
 
 
 
Vakantiesluiting
In de periode juli t/m augustus zijn wij in verband met vakanties tijdelijk minder goed bereikbaar. Wij doen ons best eventuele vragen zo spoedig mogelijk te behandelen. Maakt u voor spoedzaken in deze periode s.v.p. gebruik van deze beide mailadressen: secretariaat@presentie.nl en presentie@presentie.nl
Seminar De ontdekking van kwaliteit van beleid, bewaking en toezicht.
Datum: woensdag 10 oktober 2018, van 16.30 uur tot 20.00 uur. Locatie volgt.

In juni 2018 verscheen het nieuwe boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit. Vanwege de grote belangstelling voor het boek, organiseert Stichting Presentie een verdiepend seminar waarin uitwisseling en debat centraal staan, met name voor hen die het kwaliteitsbeleid uitzetten en voor wie de kwaliteitsportefeuille beheren of er verantwoordelijkheid voor dragen. De benadering van kwaliteit door Baart is immers nieuw en radicaal en verschilt daardoor soms sterk van de bestaande manier van denken over kwaliteit. Aanmelden via:   https://stichtingpresentie.paydro.com/de-ontdekking-van-kwaliteit-in-de-praktijk.
De ontdekking van kwaliteit
Theorie en praktijk van relationeel zorg geven
Andries Baart, (juni) 2018de-ontdekking-van-kwaliteit ISBN: 9789088508349 | 296 pagina’s | € 39.90
Uitgeverij SWP, Amsterdam 

Dit boek is het resultaat van een intensieve zoektocht naar kwaliteit in met name de sectoren zorg en welzijn. Bepleit wordt een kritische reflectie op zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie. Door Baart (deels eerder) geagendeerde thema’s komen in het boek terug: zoals het verschil tussen verantwoorde zorg en goede zorg, het verschil tussen zorgrelatie en relationeel zorg geven, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en de praktisch wijze professional die verstandigheid boven gehoorzaamheid stelt. De thema’s komen samen in een ZorgEthisch Model (ZEM) waarmee over kwaliteit systematisch kan worden nagedacht vanuit de opgaven van de zorgontvanger. Het model leent zich voor diverse doeleinden: voor het bespreken van casuïstiek, het inrichten van de organisatie en het nadenken over verantwoording. Het boek geeft voorbeelden en formuleert vragen voor (zelf)onderzoek.
Het boek is geschreven voor wie geeft om kwaliteit en wil dat relationeel zorgen telt: student, professional, cliënt/patiënt, manager, bestuurder, toezichthouder en kwaliteitsmanager in zorg en welzijn.
Rapport: Goede zorg vraagt beweging - Onderzoek brengt ondergewaardeerde aspecten van goede zorg in beeld

Wat maakt zorg goed? In het kader van het programma Waardigheid en Trots is de afgelopen twee jaar intensief onderzoek gedaan op een bijzondere zorglocatie van de ZZG Zorggroep en Dichterbij. Op zorgboerderij De Hagert is, in samenwerking met het Trimbos Instituut, onderzocht naar de vraag: wat maakt dat zorgverleners hooggewaardeerd worden door bewoners en verwanten? De zorgverleners zien goede zorg vooral als resultaat van voortdurend zoeken naar wat goed is voor bewoners en cliënten en niet als het blind volgen van regels. Ze laten zien wat dat in de praktijk voor hun betekent en wat het vraagt van medewerkers, het team, de leidinggevende en de organisatie. Het onderzoek brengt de consequenties in beeld, legt verborgen discussies bloot en geeft aanknopingspunten om daar mee om te gaan. Met de inzichten kunnen kwaliteitskaders kritisch onderzocht worden. Download het rapport.
Introductiecursus presentie start 28 september 2018
Een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie. In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering. Voor meer informatie en/of inschrijven klik hier.
Stichting Presentie organiseert in 2019 wederom de leergang Leiding geven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder.
Volkskrantartikel bevestigt uitkomsten BBB-onderzoek Stichting Presentie
De Volkskrant van 12 juni j.l. besteedde in het voorpagina-artikel en in een katern uitgebreid aandacht aan het feit dat illegalen sneller blijken terug te keren als zij goed begeleid worden. Onderzoek dat Stichting Presentie in 2017 deed voor de Nico Andriaans Stichting in Rotterdam, leverde dezelfde conclusie op. Lees hier de samenvatting van dit onderzoek.
Column Alicia - Marije van der Linde
In november 2017 werd door de VPRO de documentaire: ‘Alicia’ uitgezonden. In deze indringende documentaire wacht Alicia al zeven jaar in kindertehuizen op een pleeggezin of gezinshuis. De documentairemaker Maasja Ooms en de producent van de film Willemijn Cerutti organiseren 10 dialoogavonden om over de film te praten en met elkaar na te denken over hoe het anders kan.
In dat kader is deze column geschreven en op een van die avonden uitgesproken. De column belicht slechts een scene uit de indrukwekkende documentaire waar nog veel meer over te zeggen valt.
De film houdt de kijker een spiegel voor die je aangrijpt en die oproept om de jeugdzorg radicaal te veranderen. Als we immers als samenleving vinden dat ouders onvoldoende goed voor hun kinderen zorgen en we vinden dat we dat van ze over moeten nemen, dan moeten we beseffen dat we de verantwoordelijkheid op ons nemen om zelf als een vader of moeder voor dit kind te zijn en ook werkelijk waar te maken dat het kind beter af is in de jeugdzorg dan bij zijn of haar ouders. In plaats van dat jeugdzorg zelf een bron wordt die leed toevoegt aan dit meisje die het al zo voor haar kiezen heeft gekregen. Lees verder.
Lezingen Sympósion 25 jaar Andries Baart en Presentie online
Bekijk de lezingen van Prof. Dr Frans Vosman, Prof. Jaco Hoffman en Prof. Dr Andries Baart.
 
Het jaarverslag stichting Presentie 2017 is beschikbaar. Klik hier voor het jaarverslag.
 

colofon

De Nieuwsflits wordt uitgebracht door de Stichting Presentie en is bedoeld voor mensen die actief betrokken willen zijn bij het presentienetwerk.
Eindredactie: Marjanneke Ouwerkerk
Voor informatie of vragen naar aanleiding van deze Nieuwsflits kunt u terecht bij het secretariaat van de Stichting Presentie: secretariaat@presentie.nl.
 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing