Nieuwsflits presentie juli 2011

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
07/03/2021
 
 
 

Introductie

Beste Nieuwsflitslezer,

Hopelijk heeft u het al gezien: de website van presentie is vernieuwd! Als gevolg daarvan heeft ook deze Nieuwsflits een nieuwe opmaak.
Wij hopen dat de nieuwe website u beter informeert over de activiteiten van de Stichting Presentie. Heeft u opmerkingen waar wij ons voordeel mee kunnen doen? Dan horen wij het graag.

In deze Nieuwsflits doen wij vooral een beroep op uw agenda: dit najaar staat weer een aantal interessante studiebijeenkomsten en cursussen gepland.

Met ingang van heden is de Stichting Presentie niet bereikbaar in verband met vakantie. Vanaf 15 augustus kunt u weer telefonisch en per mail contact met ons zoeken.
Wij wensen iedereen een goede zomerperiode toe!

 

presentie

Ziekteverlof Andries Baart

Half juni heeft Andries Baart een ingrijpende operatie aan zijn been ondergaan. Dat betekent dat hij tot begin oktober afwezig zal zijn in verband met herstel, revalidatie en verlof. We kunnen gelukkig melden dat de operatie is goed verlopen en dat hij inmiddels druk bezig is met een intensief revalidatieprogramma. Via deze weg wensen wij hem een goed herstel toe!Cursussen

  • De introductiecursus in het najaar zit vol. De volgende cursus zal begin 2012 aangeboden worden. De data zullen z.s.m. bekend gemaakt worden.

  • In januari 2012 start de vervolgcursus, die open staat voor  mensen die de Introductiecursus of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en graag verder willen met presentie. Deze cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden. Data: donderdag 12 januari, woensdag 7 maart, woensdag 4 april, woensdag 25 april, donderdag 31 mei en woensdag 13 juni.

  • De Leergang Leidinggeven aan Presentie wordt dit najaar opnieuw aangeboden. Naast leidinggevenden die in hun eigen organisatie met presentie aan de slag willen, is deze leergang ook bedoeld voor mensen die zich beschikbaar willen stellen om projecten te begeleiden in organisaties die hiervoor een beroep doen op de Stichting Presentie. Op 22 september vindt in Utrecht een assessment-bijeenkomst plaats voor degenen die zich hebben aangemeld. De cursus start op 3 november. Een folder is op aanvraag verkrijgbaar.

Meer informatie over deze cursussen is te vinden op de website: http://www.presentie.nl/educatie/cursussen3 mei 2012: Vijfde masteropleiding Sociale Interventie

logo-lesiBij voldoende aanmeldingen start voor de vijfde maal de academische masteropleiding Sociale Interventie op donderdag 3 mei 2012.

Uitgebreide informatie vindt u op de opleidingenpagina van Lesi.Zorgdebat op video

Op 28 april 2011 vond een zorgdebat plaats over verschillende innovatieconcepten zoals Planetree, Lean, Fred Lee en Menslievende Zorg. De video van de presentatie door Andries Baart, die de vier genoemde benaderingen met elkaar vergeleek, is nu te zien op de website: http://www.presentie.nl/video/presentie-toegelicht/item/414-zorgdebat-vergelijking-benaderingen


 

projecten

Presentie in de praktijk, de basis voor het initiële onderwijs

 

Eind 2010 tijdens mijn laatste fase van het afstuderen binnen de studierichting Zorg, Ethiek en Beleid aan de Universiteit van Tilburg, waarin de theorie van ‘Presentie’ en dan specifiek het Transitieproject Presentie: radicale aansluiting van 0-100 binnen mijn afstudeerthesis centraal stonden, zag ik in het tijdschrift Mediator een oproep. De oproep was gericht, zo leek het althans, aan mij!
De programma’s Zorg voor Beter (ZvB) en het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) hadden de handen ineen geslagen met als doel: verankering van kennis uit de langdurende zorg in het initiële onderwijs. Aan deze oproep waren natuurlijk subsidiegelden verbonden.
Hier lag mijn uitdaging: subsidie aanvragen voor verbetering van het MBO onderwijs, kennis via mijn wetenschappelijke studie vertalen en verankeren in het initiële onderwijs en dit in samenspraak met een zorgpraktijk.
Na overleg met Andries Baart en alle andere belanghebbenden ben ik aan de slag gegaan om een projectaanvraag te schrijven en subsidie aan te vragen.
Mijn project is erop gericht de theorie van presentie te vertalen naar onderwijsmateriaal voor de opleiding verzorgende (niveau 3) binnen de uitstroomvariant VVT waarin de volgende zorgpraktijken centraal staat: het verpleeghuis, het verzorgingshuis en de thuiszorg.
De Stichting Presentie en het MBO onderwijs, specifiek in deze het Koning Willem1 College waar ik als verpleegkundig docent werkzaam ben, en het verpleeghuis de Hazelaar in Tilburg gaan het komende jaar brainstormen, een start maken met het uit/in oefenen van present zijn om uiteindelijk een onderwijsproduct te ontwikkelen.
Dit project worden zo ongeveer juli 2012 worden afgerond. We houden belangstellenden op de hoogte.
Met vertrouwen in de goede afloop start ik met veel enthousiasme dit project. Dit komt mede doordat ik weet dat veel mensen vanuit verschillende instellingen mij zullen ondersteunen om van dit project een succes te maken.

Sylvia Schuurmans, projectleider


 

netwerk

Nominatie Iman achter tralies voor Pracht van de Theologieprijs

Mohamed Ajouaou is vorig jaar bij Andries Baart gepromoveerd op islamitisch geestelijke verzorging in Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Zijn proefschrift 'Imam achter tralies' is nu genomineerd voor de Pracht van de Theologieprijs. U kunt op hem stemmen! Ga daarvoor naar: Pracht van de theologie prijs


 

informatie30 september 2011: Studiemiddag presentie

Presentie Film Festival in Cinode te Dordrecht

“Kijken naar beelden, denken over handelen, voelen van innerlijke werkelijkheden”

Via het scherm verbinden we ons met de leefwereld van uiteenlopende karakters in gevarieerde omstandigheden. Films bieden ons de kans om mee te resoneren met hun binnenwereld en  hun eigenheden, kwetsbaarheden, eventuele kronkels mee te ervaren.  Dit bevordert daadwerkelijk een perspectiefwisseling en biedt ons daarmee oefenmateriaal om logica’s te ontdekken onder de veilige omstandigheden van het rode pluche en witte doek. Ook kunnen films en documentaires bij uitstek helpen om de eigen ‘reactiviteit’ onder ogen te krijgen, door reflecties op het geziene te vergelijken.
Soms maken een paar beelden in een oogwenk duidelijk, waar een vloed van woorden voor nodig zou zijn. Vanuit dat perspectief is een filmische focus op interacties tussen kwetsbare mensen en anderen relevant. Films hebben dan veranderkracht, juist ook als het gaat over innovatie in de zorg.

Aanleidingen genoeg om het tienjarig bestaan van ‘Een theorie van de presentie’ te vieren met een filmfestival. Wij nodigen u uit voor een gevarieerd programma met drie films, een lezing, analyses, zaalgesprekken, netwerkmogelijkheden en de optie van een sfeervol diner.


Lees verder

4 november 2011: Zorgrelatie in beeld

VIB-ouderenzorg is een beproefde methode die professionals ondersteunt in het communicatief aansluiten bij cliënten en hen leert om te gaan met het door hen als probleem ervaren gedrag. Presentie begint bij de zorgrelatie en zoekt van daar uit naar een specifieke invulling van goede zorg. In dit symposium is aan de orde hoe VIB-ouderenzorg verrijkt wordt met Presentie en verder gaat als VIO: Video Interventie in de Ouderenzorg. De zorgrelatie is het vertrekpunt en de toepassing van VIO bij verschillende doelgroepen wordt in beeld gebracht.
Het symposium vindt plaats op 4 november 2011 (de hele dag) en is bestemd voor:

  • professionals die betrokken zijn bij complexe situaties in de ouderenzorg (behandelaars, begeleiders, zorgverleners);
  • managers die inspiratie op willen doen voor het faciliteren van goede zorg;
  • docenten, studenten, onderzoekers en geïnteresseerden in presentie toegepast in de ouderenzorg en in VIO, Video Interventie in de Ouderenzorg.

Vanuit de Stichting Presentie is Madeleine Timmermann betrokken bij deze ontwikkelingen. Op deze dag zullen twee bijdragen verzorgd worden over presentie. Klik hier voor meer informatie.11 november 2011 (ochtend): Werkplaats Presentie en Verslavingszorg

Op vrijdagochtend 11 november 2011 organiseert Stichting Presentie weer een bijeenkomst voor instellingen in de laagdrempelige GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Op de agenda staan: verslag van de lopende pilots door de trainers, eerste resultaten van het onderzoek naar effecten door Anja Knoope, en de presentatie van de lijnen voor 2012: (a) exposure en (b) presentie & ervaringsdeskundigheid. We nodigen alle geïnteresseerden uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst en te onderzoeken of zij medewerkers willen insturen naar de op te starten groepen over exposure en ervaringsdeskundigheid, die we organiseren binnen het werkplaatsproject.

Datum en tijd: 11 november 2011 van 09.30 uur – 12.00 uur.
Locatie: Grand Café & Zalencentrum De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht.
Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.
Voor contact en vragen en aanmelding: agoossensen@presentie.nl.
U kunt in aansluiting hierop deelnemen aan het transitie seminar dat op loopafstand wordt georganiseerd in de Jacobikerk in Utrecht (zie volgend bericht).

 23 november 2011: Alliantie voor de ouderenzorg

In het najaar van 2010 heeft de Stichting Presentie samen met een aantal belangstellenden uit de ouderenzorg het initiatief genomen tot de vorming van een alliantie voor de ouderenzorg waarbij presentie gezien en ingezet wordt als bron van innovatie en kwaliteit. Om de alliantie vorm en vulling te geven biedt de Stichting Presentie drie maal per jaar een leerbijeenkomst aan. De laatste bijeenomst in 2011 vindt plaats op woensdagmiddag 23 november van 13.00-17.00 uur (de eerder aangekondigde OPA-middag op woensdag 28 september vervalt ivm het Presentie Filmfestival op vrijdag 30 september in Dordrecht). Locatie is mogelijk Antwerpen, maar wordt tijdig bekend gemaakt
Voor deze bijeenkomsten worden diegenen uitgenodigd die verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van de uitvoering van ouderenzorg in de instelling en die via presentie hun zorg willen verrijken. We denken aan managers, projectleiders, nurse practitioners, opleiders en andere zorgbetrokkenen.
Voor meer informatie over inhoud, deelname en voor opgave kunt u contact opnemen met Madeleine Timmermann: m.timmermann@planet.nl.16 december 2011: Openbare les Doortje Kal

Op vrijdag 16 december 2011 om 15.00 uur zal Doortje Kal, bijzonder lector Kwartiermaken aan de Hogeschool van Utrecht, haar lectorale rede uitspreken met de titel Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor anders-zijn.. Dit bijzonder lectoraat wordt voor twee jaar aangehaakt bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van dr. Jean Pierre Wilken en maakt daarmee onderdeel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.
Praktische informatie: Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management (FEM), Padualaan 101,  Utrecht van 14.30 uur – 18.00 uur.
De openbare les wordt voorafgegaan (15.00 uur) door een presentatie van Photovoice onder leiding van Madeleine Prinsen en Dominique Leenders, kwartiermakers bij GGZ-Breburg.
U kunt zich vóór vrijdag 9 december aanmelden door een e-mail te sturen naar openbareles.dk@hu.nl
Zie voor overige informatie: www.kwartiermaken.nl


 

colofon

De Nieuwsflits wordt uitgebracht door de Stichting Presentie en is bedoeld voor mensen die actief betrokken willen zijn bij het presentienetwerk.
Eindredactie: Marjanneke Ouwerkerk
Voor informatie of vragen naar aanleiding van deze Nieuwsflits kunt u terecht bij het studiesecretariaat van de Stichting Presentie: presentie@presentie.nl.

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing