Nieuwsbrief Presentie - januari 2020

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
19/09/2020
 
 
 

RELATIONEEL BEGRENZEN: VERSLAG STUDIEBIJEENKOMST 22 NOVEMBER 2019

Tijdens de studiebijeenkomst van Stichting Presentie op vrijdag 22 november 2019 ging het over het thema relationeel begrenzen. Werken vanuit nabijheid brengt eigenlijk per definitie met zich mee dat je werkt op en rond grenzen en die onvermijdelijk soms ook overschrijdt. Dat was ons uitgangspunt, dat hebben we onderzocht. En die grensoverschrijdingen gaan gepaard met meer of minder indringende gevolgen. We hebben een pleidooi gehouden voor het uitzoeken van de betekenis van die overschrijdingen in de relatie, door er van te (willen) leren. En niet door het op voorhand af te wijzen en te veroordelen. Zo kan onderzocht en (hopelijk) begrepen worden wat er eigenlijk schuilgaat achter iets wat als grensoverschrijdend is ervaren. Als je dat snapt, dan kán er iets geleerd worden, door en met alle betrokkenen. En dan ontstaat er ook ruimte om relationeel te werken aan herstel van een situatie die schuurt, pijn doet, verwart.

We hebben tijdens de studiebijeenkomst verkend wat het ons kan helpen om op deze manier na te denken over relationeel werken en het bijbehorende ‘grensverkeer’ in complexe situaties. Dat biedt, zo bleek, handreikingen om voorbij het denken te komen in beladen termen als ‘ontoelaatbaar gedrag’ en ‘geweld’.

Lees het hier het verslag van deze studiebijeenkomst.

Als vervolg op deze studiebijeenkomst organiseren we dit voorjaar een korte lesmodule. Zie hieronder voor meer informatie.

Studiebijeenkomst relationeel begrenzen 3 191122 klein


Vooraankondiging: Module Relationeel begrenzen 

Stichting Presentie organiseert dit jaar een korte cursus over Relationeel begrenzen, waarin dit thema theoretisch verder verbreed, verdiept en praktisch uitgewerkt wordt. In drie middagen leert u hoe u het kernthema van de presentie, relationeel werken, in uw eigen praktijk kunt toepassen, in het bijzonder daar waar het schuurt en moeilijk is. De module wordt verzorgd door Marije van der Linde en Petra Schaftenaar.

Doelgroep: professionals die het relationele gehalte van hun werk met zorg/hulpvragers willen onderzoeken en versterken. Professionals uit alle werksoorten zijn welkom. Twijfelt u of de module iets voor u is? Neem dan contact op met ons/onze trainers voor advies op maat via info@presentie.nl 

  • Data: maandag 18 mei, dinsdag 9 juni en dinsdag 30 juni 2020, steeds van 13.30 tot 17.00 uur.
  • Locatie: Utrecht.
  • Kosten: €595,-

U kunt uw interesse voor deze module kenbaar maken door te mailen naar info@presentie.nl . U ontvangt dan nadere inhoudelijke informatie over de cursus, op grond waarvan u kunt besluiten u definitief aan te melden.


 leergang leidinggeven aan presentie

Op 14 februari a.s. start de Leergang Leidinggeven aan presentie. Hier kan nog voor worden aangemeld.

Steeds meer organisaties ondersteunen met de presentiebenadering het realiseren van goede zorg. Dat werkt ook door in het samenwerken, leidinggeven, organiseren en verantwoorden van goede zorg. Voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega's, is een leergang ontwikkeld waarin de voor hen meest relevante thema's aan de orde komen. De deelnemers maken allereerst kennis met de presentiebenadering en haar werkprincipes. Zij verkennen hoe ze de werkprincipes in hun eigen rol kunnen integreren en wat het vraagt om anderen in staat te stellen present te werken. We onderzoeken alternatieven voor de neiging naar beheersing en controle en de consequenties van die alternatieven voor sturing en omgang met regels. We beschouwen leidinggeven als een relationeel proces en vragen ons af wat dat betekent voor de invulling van leiderschap, macht, veranderingsprocessen, kwaliteit en verantwoording. De deelnemers wordt uitgedaagd deze thema's kritisch te onderzoeken, positie in te nemen en deze positie zowel met een persoonlijk als met een theoretisch verhaal te onderbouwen. En, uiteraard, in hun eigen praktijk volop te experimenteren.

De leergang is gericht op leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die in hun eigen rol met presentie aan de slag willen en anderen (willen) ondersteunen in deze transitie. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers uit zorg-, welzijn-, onderwijs en overheidsorganisaties.

Meer info en aanmelden >>


BASISMODULE 1: INTRODUCTIE IN DE PRESENTIE - najaar 2020

Minimaal 2 maal per jaar wordt de 6-daagse basismodule 'Introductie in de presentie' aangeboden. In deze module wordt, naast een algemene inleiding in de grondslagen van presentie, onder andere ingegaan op relationeel werken, exposure, waarneming, leefwereldaansluiting, 'erbij blijven' en praktische wijsheid. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

De module beoogt dat deelnemers de theorie van de presentie op een zodanig niveau begrijpen dat zij hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie.

De basismodule 1 ‘Introductie in de presentie’ start op 25 september a.s.

Meer info en aanmelden >>


Filmpremière 'Het zijn de kleine dingen die het doen'

Deze aankondiging van Zorgbalans brengen wij u graag onder de aandacht. De aanmeldtermijn is inmiddels gesloten. Wij raden u aan bij interesse contact op te nemen met Zorgbalans over de mogelijkheden.

Hoe kun je mens blijven voelen te midden van anderen? Een liefdevolle film over mensen met een haperend brein. Over een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van ervaren en een nieuwe manier van omgaan met mensen met dementie. Je zou het een cultuuromslag kunnen noemen.

Kom kijken en laat je inspireren!

  • Wanneer: vrijdag 31 januari 2020
  • Aanvang: 16.30 uur
  • Locatie: Toneelschuur, Haarlem
  • Toegang: gratis na aanmelding
  • Aanmelden via j.joosten@zorgbalans.nl

Een productie van ontmoetingscentrum Zandstroom/Zorgbalans en Edmond Hofland

Zandstroom 2

 


stichting presentie op LINKEDIN

Volg jij ons al op LinkedIn? Blijf op de hoogte van interessante berichten, links, attenderingen, deel deze met je eigen netwerk en stuur ons berichten door die je interessant vindt voor het presentienetwerk.

LinkedIn Stichting Presentie

LinkedIn

 
 

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing