Nieuwsbrief Presentie - december 2019

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
20/09/2020
 
 
 

Studiebijeenkomst over Relationeel begrenzen: kort resumé

Op vrijdag 22 november 2019 organiseerde Stichting Presentie haar halfjaarlijkse studiebijeenkomst. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten staat steeds een thema centraal dat gerelateerd is aan presentie. Kernstuk van presentie is het relationeel werken. Daar ging deze studiebijeenkomst over, met een specifieke insteek, namelijk: grensverkeer. Daar waar mensen zich op elkaar betrekken en daarbij bewust nabijheid opzoeken, komen onvermijdelijk ook grenzen in beeld. En dus ook grensoverschrijding. Niet zelden schuurt het daar. Die situaties zochten wij op en dat leidde tot een spannend programma, met ruimte voor persoonlijke verhalen en eigen ervaringen.

Tijdens de bijeenkomst namen wij de deelnemers mee in ons actuele denkwerk over relationeel begrenzen. In de uitwerking ervan zijn we op een andere manier gaan denken dan het woord ‘relationeel begrenzen’ wellicht in eerste instantie oproept. We hopen daarmee een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de zorgpraktijk.
De actieve deelname van ca. 130 mensen laat zien dat het onderwerp leeft, dat het vragen en discussie oproept die er voor de praktijk toe doen.

Van de studiebijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat binnenkort op onze website verschijnt en via deze nieuwsbrief onder uw aandacht zal worden gebracht.

Daarop vooruitlopend geven we u hierbij alvast een kort overzicht van de belangrijkste overwegingen:

 • We hebben geprobeerd van het over grenzen gaan te leren en dat leren niet te blokkeren door te beginnen met (ver)oordelen.
 • We hebben het erover gehad dat relationeel werken, dat verschil uit willen maken, vraagt om naderbij komen. En dat naderbij komen erom vraagt grenzen te naderen, op te zoeken, te verkennen, te onderzoeken.
 • Grenzen overschrijden gebeurt in het kader van relationeel werken onvermijdelijk. Wat het tot relationeel werken en begrenzen maakt, is door ervan te leren wat er op het spel staat en wat dus goede zorg kan zijn, en door actief werk te maken van het herstellen van de relatie.
 • Leren van grensoverschrijdingen kan in de situatie en achteraf. In de situatie leren heeft van doen met onderkennen, erkennen, waarderen dat de ander tevoorschijn komt en dan ook zelf tevoorschijn komen.
 • Achteraf leren gebeurt bij voorkeur samen met anderen. Die anderen moeten dan niet op de buitenpositie blijven staan, de positie van de objectiverende waarnemer, de afstandspositie, maar op hun beurt naderbij komen en zich afvragen: wat zou ik hebben gedaan als ik die collega was geweest, als ik op de positie van die collega had gestaan?
 • Belangrijk is het actief herstellen van de relatie. De relatie kan erdoor worden verdiept. En voor de ander kan het proces en de ervaring van herstel ook vormend zijn. Soms is daarvoor nodig die ander daarbij te helpen. Je doet het samen. En als het lukt, is het bevrijdend, voor beide kanten, voor dat moment!

Studiebijeenkomst relationeel begrenzen 3 191122 klein


Aankondiging studiebijeenkomsten 2020

Zet alvast de volgende studiebijeenkomst in uw agenda:

 • Dinsdagmiddag 7 april van 13.30-17.00 uur
 • Vrijdagochtend 20 november van 9.30-13.00 uur

Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt.


 cursusaanbod presentie 2020

Met ingang van oktober 2019 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de benaming van onze cursussen:

 • De zesdaagse introductiecursus presentie gaat in het vervolg heten 'Basismodule 1: Introductie in de presentie'
 • De vervolgcursus gaat heten: 'Basismodule 2: Verdieping in de presentie
 • De scholingsroute voor vrijwilligerscoördinatoren gaat heten: 'Basismodule 1a: scholingsroute voor vrijwilligerscoördinatoren'

Hiermee hopen we de structuur van ons cursusaanbod helderder te maken.
Overzicht van ons aanbod (open inschrijving)


Introductie in de presentie (Basismodule 1) - voorjaar 2020

Op 24 januari 2020 start de basismodule 1 'Introductie in de presentie'. Hier zijn nog een paar plekken beschikbaar.

Minimaal 2 keer per jaar wordt de 6-daagse basismodule 'Introductie in de presentie' aangeboden. In deze module wordt, naast een algemene inleiding in de grondslagen van presentie, onder andere ingegaan op relationeel werken, exposure, waarneming, leefwereldaansluiting, 'erbij blijven' en praktische wijsheid. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

Deze module beoogt dat deelnemers de theorie van de presentie op een zodanig niveau begrijpen dat zij hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie.

Voor meer informatie en aanmelden >>


verdieping in de presentie (basismodule 2) - 2020

Op 16 januari 2020 start de basismodule 2 'Verdieping in de presentie'. 

Basismodule 2 is bedoeld voor mensen die Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins.

Deze module beoogt dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursis is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Voor meer informatie en aanmelden >>


LEERGANG LEIDINGGEVEN AAN PRESENTIE 2020

Stichting Presentie organiseert in 2020 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Steeds meer organisaties ondersteunen met de presentiebenadering het realiseren van goede zorg. Dat werkt ook door in het samenwerken, leidinggeven, organiseren en verantwoorden van goede zorg. Voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega's, is een leergang ontwikkeld waarin de voor hen meest relevante thema's aan de orde komen.

Leergang Leidinggeven start op 23 januari 2020. Voor meer informatie en aanmelden >>


stichting presentie op LINKEDIN

Volg jij ons al op LinkedIn? Blijf op de hoogte van interessante berichten, links, attenderingen, deel deze met je eigen netwerk en stuur ons berichten door die je interessant vindt voor het presentienetwerk.

LinkedIn Stichting Presentie

LinkedIn

 
 

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing