Nieuwsbrief Presentie - Studiebijeenkomst 'Relationeel Begrenzen' & cursusaanbod

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
15/05/2021
 
 
 

STUDIEBIJEENKOMST 22 NOVEMBER 2019: THEMA 'BEGRENZEN' BEKEKEN VANUIT EEN RELATIONEEL PERSPECTIEF

In de zorg- en hulpverlening is het thema ‘begrenzen’ geregeld aan de orde. Bewoners die anderen met hun gedrag storen, kinderen die tegendraads gedrag laten zien, cliënten die veel eisen, mensen die vreselijk boos worden en om zich heen gaan slaan, patiënten die zich tegen een noodzakelijke behandeling verzetten, enzovoort. Begrenzen gaat ook over de grenzen van professionals, bijvoorbeeld op het gebied van intimiteit, energie, geïnvolveerdheid. Maar ook over het begrenzen van de eigen afschuw en ongeduld of boosheid, over omgaan met wat moreel (on)toelaatbaar geacht wordt, wel of niet ingrijpen.

Begrenzen stelt ons vaak voor ingewikkelde vragen en dilemma’s. Tijdens deze studiebijeenkomst bekijken we het thema ‘begrenzen’ graag vanuit dit brede, complexe perspectief. Van daaruit gaan we in op de vraag hoe we na kunnen denken over relationeel begrenzen, hoe dat eruit ziet en wat relationeel begrenzen van jou als professional vraagt.

De studiebijeenkomst ‘Begrenzen’ vindt plaats op 22 november a.s. van 09.00 tot 13.00 uur in Utrecht.
Voor meer informatie en aanmelden >>


 cursusaanbod presentie 2020

Met ingang van oktober 2019 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de benaming van onze cursussen:

  • De zesdaagse introductiecursus presentie gaat in het vervolg heten 'Basismodule 1: Introductie in de presentie'
  • De vervolgcursus gaat heten: 'Basismodule 2: Verdieping in de presentie
  • De scholingsroute voor vrijwilligescoördinatoren gaat heten: 'Basismodule 1a: scholingsroute voor vrijwilligerscoördinatoren'

Hiermee hopen we de structuur van ons cursusaanbod helderder te maken.
Overzicht van ons aanbod (open inschrijving)


Introductie in de presentie (Basismodule 1) - voorjaar 2020

Op 24 januari 2020 start de basismodule 1 'Introductie in de presentie'.

Minimaal 2 keer per jaar wordt de 6-daagse basismodule 'Introductie in de presentie' aangeboden. In deze module wordt, naast een algemene inleiding in de grondslagen van presentie, onder andere ingegaan op relationeel werken, exposure, waarneming, leefwereldaansluiting, 'erbij blijven' en praktische wijsheid. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

Deze module beoogt dat deelnemers de theorie van de presentie op een zodanig niveau begrijpen dat zij hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie.

Voor meer informatie en aanmelden >>


verdieping in de presentie (basismodule 2) - 2020

Op 16 januari 2020 start de basismodule 2 'Verdieping in de presentie'. 

Basismodule 2 is bedoeld voor mensen die Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins.

Deze module beoogt dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursis is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

De cursus zit in principe vol, maar bij voldoende belangstelling wordt uitgeweken naar een anderen locatie en kan alsnog een aantal extra deelnemers worden toegelaten.

Voor meer informatie en aanmelden >>


LEERGANG LEIDINGGEVEN AAN PRESENTIE 2020

Stichting Presentie organiseert in 2020 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Steeds meer organisaties ondersteunen met de presentiebenadering het realiseren van goede zorg. Dat werkt ook door in het samenwerken, leidinggeven, organiseren en verantwoorden van goede zorg. Voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega's, is een leergang ontwikkeld waarin de voor hen meest relevante thema's aan de orde komen.

Leergang Leidinggeven start op 23 januari 2020. Voor meer informatie en aanmelden >>


stichting presentie op LINKEDIN

Volg jij ons al op LinkedIn? Blijf op de hoogte van interessante berichten, links, attenderingen, deel deze met je eigen netwerk en stuur ons berichten door die je interessant vindt voor het presentienetwerk.

LinkedIn Stichting Presentie

LinkedIn

 
 

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing