Nieuwsbrief juni 2019

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
19/09/2020
 
 
 

Presentiecursussen 2019 - 2020

In najaar 2019 en voorjaar 2020 starten er weer verschillende cursussen van Presentie.  

INTRODUCTIECURSUS PRESENTIE NAJAAR 2019
De eerstvolgende introductiecursus Presentie start in het najaar 2019 (vanaf september). De zesdaagse introductiecursus, waarin u grondig kennismaakt met de theorie van de presentie, start op vrijdag 27 september 2019. Meer informatie en aanmelden.

NIEUW - LEERGANG KWALITEIT EN VERANTWOORDING 2019
Stichting Presentie verzorgt in het najaar van 2019 de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
Vanuit het perpectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt. Deze nieuwe leergang start 13 september a.s.
Meer informatie en aanmelden

VERVOLGCURSUS PRESENTIE VOORJAAR 2020
De Vervolgcursus presentie is bedoeld voor mensen die de Introductiecursus of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Met de vervolgcursus wordt beoogd dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden.
De vervolgcursus voorjaar 2020 start op 16 januari a.s.
Meer informatie en aanmelden.

LEERGANG LEIDINGGEVEN AAN PRESENTIE 2020
Stichting Presentie organiseert in 2020 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Werk maken van de presentiebenadering: steeds meer organisaties ondersteunen met de presentiebenadering het realiseren van goede zorg. Dat werkt ook door in het samenwerken, leidinggeven, organiseren en verantwoorden van goede zorg. Voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega's, is een leergang ontwikkeld waarin de voor hen meest relevante thema's aan de orde komen. De deelnemers maken allereerst kennis met de presentiebenadering en haar werkprincipes.
De leergang Leidinggeven aan presentie start 23 januari 2020.
Meer informatie en aanmelden

 

studiebijeenkomst 22 november 2019: THEMA 'BEGRENZEN' BEKEKEN VANUIT EEN BREED COMPLEX PERSPECTIEF

In de zorg- en hulpverlening is het thema ‘begrenzen’ geregeld aan de orde. Bewoners die anderen met hun gedrag storen, kinderen die tegendraads gedrag laten zien, cliënten die veel eisen, mensen die vreselijk boos worden en om zich heen gaan slaan, patiënten die zich tegen een noodzakelijke behandeling verzetten, enzovoort. Begrenzen gaat ook over de grenzen van professionals, bijvoorbeeld op het gebied van intimiteit, energie, geïnvolveerdheid. Maar ook over het begrenzen van de eigen afschuw en ongeduld of boosheid, over omgaan met wat moreel (on)toelaatbaar geacht wordt, wel of niet ingrijpen. 

Begrenzen stelt ons vaak voor ingewikkelde vragen en dilemma’s. Tijdens deze studiebijeenkomst bekijken we het thema ‘begrenzen’ graag vanuit dit brede, complexe perspectief. Van daaruit gaan we in op de vraag hoe we na kunnen denken over relationeel begrenzen, hoe dat eruit ziet en wat relationeel begrenzen van jou als professional vraagt.
Meer informatie en aanmelden

 

zorgblogs 'dementie van binnenuit'

Stichting Presentie doet in 2018 en 2019 een onderzoek binnen Zorgbalans (instelling voor ouderen- en verpleeghuiszorg). In dit onderzoek proberen we beter te begrijpen hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn. We volgen daarvoor o.a. enkele bewoners van dichtbij. Onderdeel van dit onderzoek 'Dementie van binnenuit' is een reeks met zorgblogs, waarin we tussentijds iets laten zien van wat we leren in het onderzoek.

Lees hier de meest recente zorgblog 'Praten zonder verstaan te worden' 

 

bestuurswisseling presentie

In maart namen wij afscheid van twee bestuursleden die de afgelopen 9 jaar (drie termijnen) een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het werk van de Stichting Presentie en een grote steun en toeverlaat voor ons zijn geweest: Karin Lieber (oud-bestuurder van Zinzia Zorggroep) en Dik van Bruggen (bestuurder van Esdégé-Reigersdaal). 

Bestuur 2018

De afgelopen periode traden twee nieuwe bestuursleden toe: eind 2018 was dat Nathalie Kramers en begin 2019 Remco Bakker. Nathalie Kramers is bestuurder van Jeugdbescherming Noord. Remco Bakker is bestuurder van de Raphaëlstichting.

Bestuur 2019

 

jaarverslag stichting presentie 2018

 In het jaarverslag van 2018 bieden wij u een overzicht van de activiteiten en opbrengsten van het afgelopen jaar. Het was een bijzonder ‘vruchtbaar’ jaar: we geven u een inhoudelijk inkijkje met veel verwijzingen naar de achterliggende bronnen, publicaties, filmregistraties etc. We danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van dit presentiewerk. 

Jaarverslag Stichting Presentie 2018

Jaarverslag 2018 cover

 

zomersluiting presentie

Van 15 juli t/m 4 augustus zal het kantoor van Presentie gesloten zijn in verband met de zomervakantie. Vanaf 5 augustus a.s. zijn we weer bereikbaar. 

 
 

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing