Nieuwsbrief - 12 april boekpresentatie en studiebijeenkomst presentie

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
24/09/2020
 
 
 

12 APRIL 2019 BOEKPRESENTATIE EN STUDIEBIJEENKOMST PRESENTIE  

 
 

In maart verschijnt het Praktijkboek presentie. Een nieuw presentieboek, dat studenten en professionals over de volle breedte inzicht geeft in de presentiebenadering, op een toegankelijke manier. Het boek maakt onderdeel uit van een nieuwe generatie presentieboeken. Het Theorieboek presentie (werktitel) is nog in voorbereiding. Tezamen geven deze twee boeken straks een gedegen, actueel en breed toepasbare toegang tot de presentietheorie.

Tijdens de halfjaarlijkse studiebijeenkomst van Stichting Presentie, op vrijdag 12 april a.s., presenteren we het praktijkboek door een aantal thema's uit te lichten en de vertaling te maken naar de toepassing. De studieochtend is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar eigen werk bezig is met presentie of daarin geinteresseerd is. In het bijzonder worden mensen uit het mbo- en hbo-onderwijs geattendeerd op het verschijnen van dit boek.

Praktische informatie:
Datum: Vrijdag 12 april 2019
Tijd: ca. 9.30-13.00 uur
Locatie: n.t.b. (Utrecht of omgeving)
Prijs: 60,- euro incl. Praktijkboek presentie (verschijningsdatum maart 2019, winkelwaarde 27,50 euro)

 Cover definitief
 

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing