Nieuwsbrief november 2018 - Presentiecursussen starten weer in januari 2019

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
19/09/2020
 
 
 

De Presentiecursussen starten weer in januari 2019.   
 

Introductiecursus Presentie
De zesdaagse Introductiecursus Presentie, voor wie een grondige kennismaking met de theorie van de presentie wil.
Minimaal 2 keer per jaar wordt een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie aangeboden. In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

Start vanaf 18 januari a.s.

Meer informatie en aanmelden >>


Leergang leidinggeven aan presentie
De Leergang leidinggeven aan presentie, voor managers, bestuurders en andere leidinggevenden van organisaties die willen werken met de presentiebenadering.
Steeds meer organisaties ondersteunen met de presentiebenadering het realiseren van goede zorg. Dat werkt ook door in het samenwerken, leidinggeven, organiseren en verantwoorden van goede zorg. Voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega’s, is een leergang ontwikkeld waarin de voor hen meest relevante thema’s aan de orde komen.

Start vanaf 24 januari a.s.

Meer informatie en aanmelden >>


 
..EN VERDER....

Samen-Scholing ‘Presentie en NAH”
Wat de presentiebenadering toevoegt aan goede zorg.
Hersenletselnetwerk Utrecht houdt op donderdag 17 januari 2019 in Utrecht haar jaarlijks symposium voor professionals, zorgvrijwilligers, beleidsmakers, ambtenaren en andere belangstellenden. Dit jaar staat het symposium geheel in het teken van scholing over de Presentiebenadering. Tijdens het symposium is er ook gelegenheid om de leden van het Hersenletselnetwerk Utrecht beter te leren kennen en om kennis met elkaar te delen.

Datum: 17 januari 2019
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Plaats: Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15 te Utrecht
Kosten: € 95,00 inclusief lunch, voor medewerkers uit het Hersenletselnetwerk Utrecht en € 125,00 voor andere geïnteresseerden.

Aanmelden kan tot 14 december a.s.

Voor het uitgebreide programma, sprekers en aanmelden >>

Het symposium wordt georganiseerd door de 14 instellingen aangesloten bij het Hersenletselnetwerk Utrecht, bestaande uit: Accoladezorggroep, Altrecht/ Vesalius, AxionContinu, Careyn, De Hoogstraat, Hersenletsel.nl, Hersenletselteam Utrecht, InteraktContour, MEE Utrecht, Gooi & Vecht / MEE Amstel en Zaan, Reinaerde, Sherpa, St. Antonius Ziekenhuis, Stichting Boogh, UMC Utrecht
 

Themabijeenkomst Verstandig duikelen - De complexe praktijk van sociale professionals
Georganiseerd door kUS (Samenwerkingsverband kennisplatform Utrecht Sociaal) en Stichting Presentie

Datum: Maandag 21 januari 2019, 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Vanuit de leefwereld van bewoners werken over de professionele grenzen heen: hoe geef je dat vorm in een wijk? Met begeleiding van de Stichting Presentie hebben professionals in twee Utrechtse proeftuinen hier ervaring mee opgedaan. Hun praktijk laat zich kenschetsen als duikelen: meebewegen en toch weer in positie komen. Maar hoe doe je dit verstandig? Hoe werk je vanuit verschillende organisaties gezamenlijk present in een wijk? Hoe helpt diepgaand leren de professional om meer overwogen beslissingen te nemen over zijn handelen?
Wat is er nodig aan randvoorwaarden in organisaties en vanuit de lokale overheid om het present werken te doen slagen? Hoe kunnen de opleidingen present werken (m.n. signaleren) en diepgaand leren een plek geven in het onderwijs?

Tijdens deze themabijeenkomst geeft Stichting Presentie een toelichting op een onderzoek hiernaar in twee Utrechtse buurten. Erna gaan we met elkaar in gesprek om verschillende perspectieven uit te wisselen. Wat vraagt verstandig duikelen van organisaties, van de politiek en beleidsmedewerkers, van het onderwijs en van de professionals?

 
Verstandig duikelen klein
 

 
LET OP: Stichting Presentie heeft een nieuw postadres 
Wilt u dat aanpassen in uw administratie? Het nieuwe postadres is: 

Stichting Presentie, De Pionier - kamer 2.03A, Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht


Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing