Nieuwsbrief november 2018 - Special 'Professionals in het sociaal domein'

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
07/03/2021
 
 
  SPECIAL 'PROFESSIONALS IN HET SOCIAAL DOMEIN' 
 

Verstandig duikelen
Vers van de pers: een publicatie over een tweejarig onderzoek dat Stichting Presentie i.s.m. Stichting Buurtpastoraat Utrecht en Stichting Me'kaar uitvoerde naar de praktijk van sociale professionals in twee Utrechtse wijken.

In dit onderzoek naar professionals in het, zichzelf opnieuw uitvindende, sociaal domein stellen we het beeld van een duikelaar voor als typering van sociale professionaliteit. We doen verslag van een praktijk van professionals die - in het ‘leefwereldteam’ in twee Utrechtse wijken - proberen stem te geven aan kwetsbare mensen die in hun wijk samenleven. Met de opdracht van de WMO en verwante competenties in hun broekzak, laten ze op de vierkante millimeter zien dat hun praktijk draait om duikelen: om meebewegen en toch weer op positie komen - precies zoals een duikelaar doet.


Verstandig duikelen


Artikel Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Over hetzelfde onderzoek verscheen een artikel van Judith Leest in het najaars-nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Onder de titel ‘De sociale professional als verstandige duikelaar’ reageert Leest, vanuit de inzichten uit het Utrechtse onderzoek, op het recent verschenen meerjarig onderzoek van Duyvendak, Tonkens e.a. De verhuizing van de verzorgingsstaat (2018). 

Lees hier het artikel 'De sociale professional als verstandige duikelaar'


Interview met Andries Baart
Tevens verscheen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken een interview met Andries Baart.
Ook dit interview is een reflectie op het onderzoek van Duyvendak en Tonkens e.a. Het interview heeft de titel ‘Het gemeentehuis is geen commandocentrum’.

Lees hier het interview met Andries Baart


Studiemiddag i.s.m. Hogeschool Utrecht
De Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS) organiseren i.s.m. Stichting Presentie een studiemiddag rondom de publicatie ‘Verstandig duikelen’. Op maandag 21 januari 2019 van 13.00 tot 16.30 uur staat een inhoudelijk programma op de planning. Het onderzoek wordt toegelicht en de deelnemers in diverse gesprekstafels zullen met elkaar in gesprek gaan.

Voor aanmelding en verdere informatie: houd de website van kUS in de gaten of stuur bij interesse een e-mail naar j.leest@presentie.nl


..EN VERDER....

21 NOVEMBER 2018 TE UTRECHT : PRESENTIE IN PETIT FOURS - EEN PROEVERIJ
Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die nog weinig kennis hebben van presentie en er meer over willen weten. Voor organisaties die overwegen om vanuit presentie te gaan werken, biedt deze studieochtend een mogelijkheid om na te gaan of het wat voor hen is en of hun mensen ervoor voelen. Wellicht krijgen deelnemers door de geboden kleine ‘presentie-hapjes’ de smaak te pakken.
 

Lees meer>>

Tijd:       9.30 – 13.00 uur
Plaats:  de Torenzaal van het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Deelname: € 35,-


petit fours


PRESENTIECURSUSSEN STARTEN WEER IN JANUARI 2019
De eerstvolgende introductiecursus Presentie start alweer in januari 2019. De volgende zesdaagse cursus, waarin u grondig kennismaakt met de theorie van de presentie, start op donderdag 18 januari 2019. Meld je nu aan.

Ook de Leergang Leidinggeven aan presentie start in januari: donderdag 24 januar 2019. Meer informatie en aanmelden.

Belangstellenden voor de Vervolgcursus Presentie, die start op donderdag 17 januari kijken hier voor informatie en aanmelden.

 

LET OP: Stichting Presentie heeft een nieuw postadres 
Wilt u dat aanpassen in uw administratie? Het nieuwe postadres is: 

Stichting Presentie, Grebbeberglaan 15, kamer 2.03A, 3527 VX Utrecht (NL)


Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing