Nieuwsbrief oktober 2018

Klik hier om de nieuwsflits online te bekijken

             
zonnebloemnwsbr_logo
20/09/2020
 
 
 
Seminar De ontdekking van kwaliteit van beleid, bewaking en toezicht.
Datum: woensdag 10 oktober 2018, van 16.30 uur tot 20.00 uur.
Locatie Domstad te Utrecht.
In juni 2018 verscheen het nieuwe boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit. Vanwege de grote belangstelling voor het boek, organiseert Stichting Presentie een verdiepend seminar waarin uitwisseling en debat centraal staan, met name voor hen die het kwaliteitsbeleid uitzetten en voor wie de kwaliteitsportefeuille beheren of er verantwoordelijkheid voor dragen. De benadering van kwaliteit door Baart is immers nieuw en radicaal en verschilt daardoor soms sterk van de bestaande manier van denken over kwaliteit. Aanmelden via:   https://stichtingpresentie.paydro.com/de-ontdekking-van-kwaliteit-in-de-praktijk. Lees verder.
 
Van een eerdere masterclass over dit onderwerp is een videoregistratie te bekijken op de website van Stichting Presentie:  http://www.presentie.nl/video/presentie-toegelicht/item/580-masterclass_baart_kwaliteit_juni_2018

Masterclass door Foundation Critical Ethics of Care
Masterclass: Wat beweegt de de professional? Donderdag 8  november 2018, vanaf 17.00 uur met o.a. Gaby Jacobs hoogleraar humanistische geestelijke verzorging, Mariël Kanne docent ethiek en Michael Kolen, adviseur zorgethiek. Voor verdere informatie zie flyer.

21 november 2018 te Utrecht: PRESENTIE IN PETIT FOURS - Een proeverij
Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die nog weinig kennis hebben van presentie en er meer over willen weten. Voor organisaties die overwegen om vanuit presentie te gaan werken, biedt deze studieochtend een mogelijkheid om na te gaan of het wat voor hen is en of hun mensen ervoor voelen. Wellicht krijgen deelnemers door de geboden kleine ‘presentie-hapjes’  de smaak te pakken. Lees verder.
Tijd: 9.30u – 13.00u
Plaats: de Torenzaal van het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Deelname: € 35,-
Aanmelding:  https://stichtingpresentie.paydro.com/presentie-in-petit-fours-een-proeverij

Stichting Presentie organiseert in 2019 wederom de leergang Leiding geven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder.

Vervolgcursus Presentie
Wilt u zich, na het volgen van de introductiecursus, of vergelijkbare scholing, verder verdiepen in de presentie, dan is de vervolgcursus misschien iets voor u. Deze cursus wordt eenmaal per jaar aangeboden en start op vrijdag 17 januari 2019. Voor meer informatie klikt u hier.

Eerstvolgende Introductiecursus Presentie start weer in januari 2019
De volgende zesdaagse cursus, waarin u grondig kennismaakt met de theorie van de presentie, start op donderdag 18 januari. Inschrijven kan al, kijk hier.

Andries Baart en Jan Kremer over de zoektocht naar wat kwaliteit van zorg is. In het augustusnummer van Zorgvisie gaan Andries Baart en Jan Kremer in gesprek over het actuele kwaliteitsdenken en de plek van relationeel werken daarin. Zie artikel.

Publicaties in Waardenwerk
Guus Timmerman en Jan den Bakker hebben ieder een bijdrage geschreven voor het nieuwe nummer van Waardenwerk (Journal of Humanistic Studies, 2018, nr. 73). Ze hebben hun lezingen bewerkt zoals verzorgd op de masterclass van de Stichting Critical Ethics of Care in november 2017. 
De bijdrage van Guus is getiteld: Meer zelfredzaamheid, minder overheid? Neoliberalisme in zorg en welzijn. Hij beschrijft de verschillende stromingen in het neoliberalisme en de onvermoede en onvermijdelijke dubbelzinnigheden van het neoliberalisme in zorg en welzijn. Neoliberalisme heeft op het eerste gezicht een mooie kant maar bij nadere beschouwing ook een lelijke kant. En dat vraagt om voortdurend onderzoeken en balanceren.
De bijdrage van Jan is getiteld: Het herwaarderen van relationeel werken. Het gaat vooral in op het nauw aan het neoliberalisme verwante New Public Management. Hij beschrijft de ontstaansgeschiedenis en de hedendaagse verschijningsvormen. Dat is niet onverdeeld positief (zoals ook twee door Erna Molenaar beschreven casussen in hetzelfde nummer laten zien). Hij geeft een alternatief voor de uitgangspunten van NPM en beschrijft waarin relationeel werken fundamenteel verschilt van competitief werken.  

Contact gezocht: promotieonderzoek Petra Schaftenaar
Afgelopen zomer promoveerde Petra Schaftenaar met het proefschrift ‘Contact gezocht’. In haar dissertatie onderzoekt Petra hoe de presentiebenadering in de klinische hoogbeveiligde forensische zorg toegepast wordt en of dit van waarde kan zijn. Als uitvloeisel van het relatiegericht werken hielden medewerkers na afloop van de formele behandeling contact met mvermeulen 061143 1400-3cliënten. Onderzocht werd wat de betekenis hiervan voor cliënten, medewerkers en samenleving is. Die opbrengst bleek meervoudig. De erkenning die cliënten ervaren door dit ‘ongewone gewone contact’ is groot. Maar ook medewerkers ontlenen er wat aan. Contact houden na behandeling is niet alleen leuk om te doen, het leert ook om met nieuwe cliënten, in soms moeilijk situaties, vol te houden. Tot slot daalde de recidive in de groep die deze werkwijze aangeboden kreeg, in vergelijking met twee groepen cliënten die deze vorm van zorg en begeleiding niet kreeg. Het proefschrift gaat daarbij uitgebreid (aan de hand van vele voorbeelden) in op het werken op de afdeling ‘met moeilijke mensen’ en laat zien dat de presentiebenadering (ook) in zo’n praktijk zeer passend is.
Bijeenkomst Waardenwerk 6 november 2018
Op de bijeenkomst Ecologisch waardenwerk van het Gezelschap Waardenwerk op dinsdag 6 november brengen we de urgente uitdaging om tot een duurzame wereld te komen nabij.
De bijeenkomst begint met inleidingen van Henk Manschot en Eric van der Vet over opvattingen over de relatie tussen de mens en de aarde, ecologische bedreigingen en kansen om het tij te keren. Daarna gaan we in kleine groepen in gesprek met inspirerende, bevlogen gasten over de manier waarop zij praktische en betekenisvolle duurzaamheid realiseren.
Na een gezamenlijke biologische maaltijd biedt Eric het door hem geschreven boek Homo Ecologicus (*) aan Marjan Minnesma, directeur van Urgenda aan.
Harry Kunneman reageert op de inhoud van het boek dat het eerste nummer is van de nieuwe reeks Waardenwerk-cahiers. Hij verkent de perspectieven van ecologisch waardenwerk voor het Gezelschap Waardenwerk, ook in de relatie met andere organisaties en maatschappelijke bewegingen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Orangerie van De Moestuin Laan van Maarschalkerweerd 2 3585 LJ Utrecht. Deelnameprijs: € 27,50. Deelnameprijs inclusief het boek Homo Ecologicus: € 40,-- Aanmelden via: https://stichtingwaardenwerk.paydro.com/ecologisch-waardenwerk

 
De ontdekking van kwaliteit
Theorie en praktijk van relationeel zorg geven
Andries Baart, (juni) 2018
ISBN: 9789088508349 | 296 pagina’s | € 39.90

Uitgeverij SWP, Amsterdam Dit boek is het resultaat van een intensieve zoektocht naar kwaliteit in met name de sectoren zorg en welzijn. Bepleit wordt een kritische reflectie op zorgkwaliteit vanuit zorgethiek en presentie. Door Baart (deels eerder) geagendeerde thema’s komen in hetde-ontdekking-van-kwaliteit boek terug: zoals het verschil tussen verantwoorde zorg en goede zorg, het verschil tussen zorgrelatie en relationeel zorg geven, het cultiveren van kwaliteitsbewustzijn en de praktisch wijze professional die verstandigheid boven gehoorzaamheid stelt. De thema’s komen samen in een ZorgEthisch Model (ZEM) waarmee over kwaliteit systematisch kan worden nagedacht vanuit de opgaven van de zorgontvanger. Het model leent zich voor diverse doeleinden: voor het bespreken van casuïstiek, het inrichten van de organisatie en het nadenken over verantwoording. Het boek geeft voorbeelden en formuleert vragen voor (zelf)onderzoek.
Het boek is geschreven voor wie geeft om kwaliteit en wil dat relationeel zorgen telt: student, professional, cliënt/patiënt, manager, bestuurder, toezichthouder en kwaliteitsmanager in zorg en welzijn.

Voor meer informatie over Presentie: www.presentie.nl

 
 
             

Als u de Nieuwsflits niet meer wilt ontvangen kunt u via deze link afmelden

Powered by AcyMailing