Nieuwsflits

lezingen

Lezingen

Voor organisaties die geïnteresseerd zijn in presentie is het mogelijk een lezing of workshop te laten verzorgen door een van onze medewerkers. Voor het aanvragen van een lezing kunt u gebruik maken van het contactformulier

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • naam en soort organisatie
  • naam, contactgegevens en functie contactpersoon
  • gewenste datum en duur van de lezing/workshop
  • onderwerp van de lezing/workshop
  • context/aanleiding
  • doelgroep (achtergrond en omvang)
  • doelstelling (wat wilt u met deze lezing/workshop bereiken?)
  • wat leeft er binnen uw organisatie al t.a.v. presentie?

Elke aanvraag wordt beoordeeld op inhoudelijke relevantie en op inpasbaarheid in de planning. U dient rekening te houden met een vergoeding van ca. € 700,- tot ca. €1.200,- per lezing (exclusief reis- en onkosten), afhankelijk van de precieze vraag, degene die de lezing uitvoert en de benodigde voorbereidingstijd.

Op de overeenkomsten met de Stichting Presentie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene voorwaarden Stichting Presentie.