Nieuwsflits

Lidmaatschap presentie-leernetwerk

Kwalificatie

De Stichting Presentie werkt met een klein aantal medewerkers in vaste dienst. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met een aantal netwerkleden. Zij zijn actief in onze projecten, doen onderzoek, houden presentaties en verzorgen onderdelen van onderwijsprogramma's. Deze mensen zijn goed ingevoerd in de theorie en praktijk van presentie en vormen met elkaar een learning community binnen de Stichting Presentie, waardoor zij aangesloten zijn op de actuele ontwikkelingen. Door voortdurende uitwisseling van ervaringen wordt gezamenlijk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de presentiebenadering.

Om deel uit te kunnen maken van dit leer-netwerk is het nodig een kwalificatietraject te doorlopen. De Stichting Presentie beoogt daarmee een hoge kwaliteitsstandaard in te stellen op het gebied van de verdere ontwikkeling van presentie. Het kwalificatietraject bestaat uit scholing (minimaal introductiecursus en vervolgcursus, of gelijkwaardige scholing op het gebied van presentie) en toetsing (gericht op verwerking en toepassing van de stof). Dit traject mondt uit in een samenwerkingsovereenkomst waarin zakelijke en kwalitatieve afspraken worden vastgelegd.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor kwalificatie voor het presentie-leernetwerk kunt u hierover contact met ons opnemen.

Voor mensen die hun diensten specifiek op het terrein van het vrijwilligerswerk willen inzetten geldt een iets aangepaste regeling.