Nieuwsflits

in-company trainingen

In-company trainingen

Om de presentiebenadering gestalte te geven in de praktijk, biedt de Stichting Presentie leertrajecten aan in organisaties die presentie willen introduceren of het presentiegehalte in hun zorg- en hulpverlening willen vergroten. De inbedding van dergelijke leertrajecten in de organisatie achten wij van groot belang, omdat de invoering van presentie nooit een zaak van indivduen kan zijn en vraagt om permanente en gezamenlijke reflectie- en leerprocessen.

Onze in-company trainingen worden op maat gemaakt en kunnen uiteenlopen van één- of meerdaagse workshops tot zelfs meerjarige leertrajecten.

Wilt u meer informatie over ons aanbod, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.