Nieuwsflits

cursussen

Leergang leidinggeven aan presentie

Stichting Presentie organiseert in 2021 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder. De leergang start op 12 maart 2021.

Goede zorg met de presentiebenadering
Steeds meer organisaties realiseren goede zorg (of hulp, ondersteuning) met behulp van de presentiebenadering. Dat raakt niet alleen professionals maar ook de onderlinge samenwerking, de manier van leidinggeven, de organisatie van de zorg en de verantwoording van de zorg. In de leergang komen de meest relevante thema’s aan de orde voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega’s. De deelnemers maken kennis met de presentiebenadering en de werkprincipes. Zij verkennen hoe ze de werkprincipes in hun eigen rol kunnen vormgeven en wat het van hen vraagt om anderen in staat te stellen goede zorg te leveren.

Aan de orde komt, onder andere, wat de alternatieven zijn voor beheersing en controle met steeds meer regels. We zien leidinggeven als een relationeel proces en dat heeft consequenties voor leiderschap, veranderingsprocessen, kwaliteit en verantwoording. De deelnemers worden uitgedaagd deze thema’s kritisch te onderzoeken, positie in te nemen en deze positie zowel persoonlijk als theoretisch te onderbouwen. En, uiteraard, wordt ook gevraagd in de eigen praktijk volop te experimenteren.

Voor wie?
De leergang is gericht op leidinggevenden, (team)coaches, staffunctionarissen en zorgprofessionals die in hun eigen rol met presentie aan de slag willen en anderen hierbij (willen) ondersteunen. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers uit zorg-, welzijn-, onderwijs en overheidsorganisaties.

De opzet van de leergang
De leergang beslaat een periode van zes maanden en bestaat uit zes ééndaagse bijeenkomsten. Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag. De leergang wordt afgesloten met een dag waarop de deelnemers een werkstuk presenteren op basis van eigen onderzoeken of experimenten die in de leergang zijn opgepakt. In de leergang worden de nieuwste ontwikkelingen en inzichten meegenomen.

Praktische informatie

Data

Dagen Data Tijden en bijzonderheden
Dag 1 Vrijdag 12 maart 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 2 Donderdag 1 april 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 3 Vrijdag 23 april 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 4 Vrijdag 21 mei 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 5 Vrijdag 18 juni 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 6 Vrijdag 10 september 2021 van 9.00 tot 17.00 uur met lunch

Plaats
Stichting Presentie, Grebbeberglaan 15 te Utrecht.

Prijs
De kosten bedragen € 3.450,- per deelnemer. Bij meer deelnemers uit één organisatie geldt vanaf de tweede deelnemer een korting van 10 % op het reguliere tarief. De leergang gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Wij houden daarbij rekening met de dan eventueel geldende corona-maatregelen.

Aanmelding en toelating

Aanmelden doet u door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het aangegeven emailadres. Uw inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en de aanmelding is definitief na het voldoen van het cursusgeld.

Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag.

De leergang is bijzonder geschikt voor organisaties in zorg, onderwijs, welzijn en overheid die een start willen maken of gemaakt hebben met een presentietraject. We raden aan om met meer leidinggevenden/ managers/ staffunctionarissen en zorgprofessionals uit één organisatie deel te nemen. Dat blijkt, zo geven deelnemers zelf aan, het leerproces te versterken.

 

Leergang Kwaliteit en Verantwoording

Stichting Presentie verzorgde in het najaar van 2019 voor het eerst de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
In het najaar 2020/voorjaar 2021 wordt deze leergang opnieuw aangeboden. Vanuit het perspectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt.

Lees meer...
 

Presentiescholing voor vrijwilligersorganisaties

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een scholing ontwikkeld van 4 dagdelen die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.

Met deze scholing, die het karakter heeft van een vormende training, hebben wij vooral de zogeheten zorgvrijwilligers op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg. Deze training is alleen geschikt voor vrijwilligers die voldoende reflectief vermogen hebben, dat wil zeggen: kunnen en willen nadenken over zichzelf en hun werk.

In deze vormende training wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: jezelf leeg maken om de ander toe te kunnen laten, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

Praktische informatie

  • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelenbeslaat.
  • De scholing wordt gegeven door gekwalificeerde trainers van de Stichting Presentie.
  • De kosten voor de cursus bedragen voor een groep van maximaal 20 deelnemers € 6330,- .

Indien u belangstelling hebt voor deze presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met ons.


 

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt scholen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

  1. U doorloopt de Basismodule 1: Introductie in de presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

  2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

  3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de scholing tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentiescholingen aan uw vrijwilligers geven. Let op: u doorloopt na Basismodule 1 dus geen verdere trainining. Na het slagen voor de toets kunt u binnen de eigen organisatie meteen aan de slag met de Vrijwilligersmodule.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1895,-.

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje 'Basismodule 1: Introductie in de presentie'.


 

Algemene voorwaarden

Op de scholingen van Stichting Presentie zijn de algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 2