Nieuwsflits

Module Relationeel begrenzen

In de zorg- en hulpverlening is het thema ‘begrenzen’ geregeld aan de orde. Bewoners die anderen met hun gedrag storen, kinderen die tegendraads gedrag laten zien, cliënten die veel eisen, mensen die vreselijk boos worden en om zich heen gaan slaan, patiënten die zich tegen een noodzakelijke behandeling verzetten, enzovoort. Begrenzen gaat ook over de grenzen van professionals, bijvoorbeeld op het gebied van intimiteit, energie, geïnvolveerdheid. Maar ook over het begrenzen van de eigen afschuw en ongeduld of boosheid, over omgaan met wat moreel (on)toelaatbaar geacht wordt, over wel of niet ingrijpen.
Begrenzen stelt ons vaak voor ingewikkelde vragen en dilemma’s.

Daarom organiseert Stichting Presentie een korte cursus over Relationeel begrenzen, waarin dit thema theoretisch verder verbreed, verdiept en praktisch uitgewerkt wordt. In drie middagen leert u te werken met de concepten van relationeel begrenzen (als een onderdeel van het kernthema van de presentie, relationeel werken) in uw eigen praktijk, juist daar waar het schuurt en moeilijk is.

Inhoud:
De module is opgedeeld in drie delen:

1. Theoretische verdieping: waarom is begrenzen eigenlijk een onderwerp?
Werken vanuit nabijheid brengt eigenlijk per definitie met zich mee dat je werkt op en rond grenzen en die onvermijdelijk soms ook overschrijdt. Deze grensoverschrijdingen gaan gepaard met meer of minder indringende gevolgen. Wat is de betekenis van die overschrijdingen in de relatie? Hoe kun je ervan leren? Wat kun je doen om de relatie weer te herstellen? Vanuit de presentiebenadering onderzoeken we deze vraagstukken. Het helpt je op een andere manier om te gaan met heikele kwesties in onze praktijk, waar je ongemak bij voelt, over twijfelt, geneigd bent om het weg te stoppen.

Thema’s die hierbij aan de orde zullen komen zijn:
- Morele intuïties en oordeelsvorming;
- Taal en geheimen;
- Systemische logica.

2. De (eigen) praktijk als leerbron
Naast presentietheoretische aspecten hierover oefenen we met eigen praktijksituaties. In deze module ligt de sterke nadruk op het leren in en van de (eigen) praktijk. De eigen worstelingen met betrekking tot conflicten en grensoverschrijdend gedrag staan centraal. Je leert zelf en met elkaar van het lerend omgaan met grensoverschrijdingen en relationeel te begrenzen. Daarmee gaat deze module dus ook over leren over jezelf met betrekking tot dit onderwerp.

3. Herstellen: hoe kun je na grensoverschrijdend gedrag weer verder?
Het herstellen van de relatie is een essentieel aspect van relationeel begrenzen. Sterker nog: als het goed gebeurt versterkt en verdiept de relatie zich. Hoe doe je dat en wat maakt het soms lastig?

Doelen:
Deze module:

  • Vergroot de kennis over relationeel begrenzen in complexe situaties en biedt handreikingen om voorbij het denken te komen in beladen termen als ‘ontoelaatbaar gedrag’ en ‘geweld’;
  • Helpt om het thema conflict en het begrenzen in relationeel opzicht te onderzoeken en te verdiepen en zicht op te krijgen, ook bij jezelf;
  • Helpt om conflicten op een constructievere en betekenisvollere manier door te maken in de eigen werkpraktijk en daardoor de zorg/hulpverleningsrelatie te versterken.

Doelgroep: professionals in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen.

Entree-eisen/niveau: HBO of vergelijkbaar.

Docenten: Marije van der Linde en Petra Schaftenaar (stafleden van Stichting Presentie)

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met verwerkingsopdrachten die in de eigen praktijk in de tijd tussen de cursusdagen uitgevoerd worden.

Afronding: deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij alle lesdagen hebben bijgewoond.

Praktische informatie:

  • Data: maandag 4 oktober, dinsdag 2 november en maandag 29 november 2021 van 13.00-17.00 uur.
  • Prijs: € 695,-
  • Cursuslocatie: n.n.t.b.
  • Groepsgrootte: max. 12 deelnemers
  • De cursus gaat door bij een minimale deelname van 8 personen

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier >>

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.