Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Leergang Kwaliteit en Verantwoording

Stichting Presentie verzorgde in het najaar van 2019 voor het eerst de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
In 2020 wordt deze leergang opnieuw aangeboden. Data worden binnenkort bekend gemaakt. Vanuit het perspectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt.

Realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit
In 2018 verscheen het boek ‘De ontdekking van kwaliteit’, geschreven door Andries Baart in samenwerking met Jan den Bakker. Het boek heeft veel aandacht gekregen en zowel haar inhoudelijke strekking als haar praktische uitwerking in een ZorgEthisch kwaliteitsModel zijn voor veel organisaties in zorg, welzijn en onderwijs aanleiding om anders over kwaliteit na te denken. Daarbij komt dat kwaliteit een zeer actueel thema is waarbij kwaliteitskaders en toezichthouders ook steeds meer ruime bieden voor een meer bij de praktijk passende vorm van verantwoording (zie bijvoorbeeld RVS, Blijk van vertrouwen, Anders verantwoorden voor goede zorg, 2019).

De afgelopen jaren is door Stichting Presentie volop geëxperimenteerd. Die ervaringen zijn het uitgangspunt voor de leergang. De leergang stimuleert de deelnemers volop zelf te experimenteren met het anders realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit in de eigen organisatie.

De deelnemers maken allereerst kennis met de pijlers onder deze manier van denken over kwaliteit en goede zorg. Aan de basis staat de gedachte dat alle zorg, hulp, ondersteuning en onderwijs relationeel werken is. We zetten de consequenties daarvan tegenover bestaande en gebruikelijke manieren van denken over kwaliteit. Vervolgens oefenen we met diverse vormen van een kwaliteitsberaad over uitvoeringskwesties en organisatiekwesties.

Voor wie?
De leergang staat open voor iedereen die betrokken is bij kwaliteit en verantwoording in en tussen organisaties. Zoals bijvoorbeeld kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, toezichthouders, inkopers, leidinggevenden en uitvoerende professionals. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers: vanuit verschillende sectoren (zorg, welzijn, onderwijs) en met verschillende rollen (advies, verkoop, projectleiding, uitvoering, leidinggeven, toezicht, inkoop).

Praktische informatie
Meer info volgt nog