Nieuwsflits

Leergang Kwaliteit en Verantwoording

Stichting Presentie verzorgde in het najaar van 2019 voor het eerst de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
In het najaar 2020/voorjaar 2021 wordt deze leergang opnieuw aangeboden. Vanuit het perspectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt.

Realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit
In 2018 verscheen het boek ‘De ontdekking van kwaliteit’, geschreven door Andries Baart in samenwerking met Jan den Bakker. Het boek heeft veel aandacht gekregen en zowel haar inhoudelijke strekking als haar praktische uitwerking in een ZorgEthisch kwaliteitsModel zijn voor veel organisaties in zorg, welzijn en onderwijs aanleiding om anders over kwaliteit na te denken. Daarbij komt dat kwaliteit een zeer actueel thema is waarbij kwaliteitskaders en toezichthouders ook steeds meer ruime bieden voor een meer bij de praktijk passende vorm van verantwoording (zie bijvoorbeeld RVS, Blijk van vertrouwen, Anders verantwoorden voor goede zorg, 2019).

De afgelopen jaren is door Stichting Presentie volop geëxperimenteerd. Die ervaringen zijn het uitgangspunt voor de leergang. De leergang stimuleert de deelnemers volop zelf te experimenteren met het anders realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit in de eigen organisatie.

De deelnemers maken allereerst kennis met de pijlers onder deze manier van denken over kwaliteit en goede zorg. Aan de basis staat de gedachte dat alle zorg, hulp, ondersteuning en onderwijs relationeel werken is. We zetten de consequenties daarvan tegenover bestaande en gebruikelijke manieren van denken over kwaliteit. Vervolgens oefenen we met diverse vormen van een kwaliteitsberaad over uitvoeringskwesties en organisatiekwesties.

Voor wie?
De leergang staat open voor iedereen die betrokken is bij kwaliteit en verantwoording in en tussen organisaties. Zoals bijvoorbeeld kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, toezichthouders, inkopers, leidinggevenden en uitvoerende professionals. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers: vanuit verschillende sectoren (zorg, welzijn, onderwijs) en met verschillende rollen (advies, verkoop, projectleiding, uitvoering, leidinggeven, toezicht, inkoop).

Zie voor uitgebreide informatie over de opzet en het programma van de leergang de folder Leergang Kwaliteit en Verantwoording 2020/2021

Praktische informatie

  • NIEUWE DATA: 2020 - vrijdag 06 november en 04 december / 2021 - vrijdag 8 januari en 12 februari
  • Plaats: regio Utrecht
  • Prijs: de kosten bedragen €2.390,- per deelnemer. Voor elke volgende deelnemer uit één organisatie geldt een korting van 10% en bedraagt de prijs €2.150,-

Verplichte literatuur (niet in de prijs inbegrepen):

  • E. Beurskens, M. van der Linde & A. Baart, Praktijkboek Presentie, Coutinho, Bussum 2019
  • A. Baart (m.m.v. J. den Bakker), De ontdekking van kwaliteit, Theorie en praktijk van relationeel zorg geven, SWP, Amsterdam 2018
  • J. den Bakker & B. Willemse, Goede zorg is beweging, Goede zorg vraagt beweging. Realiseren, organiseren en verantwoorden van goede zorg bij De Hagert, Stichting Presentie en Trimbos-instituut, Utrecht 2018 (gratis als PDF beschikbaar).

Aanvullende literatuur wordt beschikbaar gesteld tijdens de leergang.

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier Leergang Kwaliteit en Verantwoording 2020/2021