Nieuwsflits

Basismodule 2: Verdieping in de presentie

Basismodule 2 is bedoeld voor mensen die Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons op ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Doelen: deze module beoogt dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursis is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van literatuur; ook vormen verwerkingsopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Entree-eisen: een bewijs van deelname van Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing.

  • Dat kan zijn: een in-company basiscursus presentie, gegeven onder auspiciën van Stichting Presentie, waarin de onderwerpen uit Basismodule 1 aan de orde zijn geweest, of een presentie-leerroute via een van de Hogescholen.
  • In overleg met de kandidaat wordt bekeken of er aanvullende studie (van onderwerpen uit Basismodule 1, c.q. het Praktijkboek presentie) nodig is, zodat men de in Basismodule 2 geboden leerstof voldoende kan begrijpen en verwerken.
  • Niet toegelaten worden aanmelders die enkel vanuit zelfstudie (literatuurstudie) kennis hebben genomen van presentie. De verwerkingsslag die in fysieke cursussen wordt gemaakt is onontbeerlijk om de reflectie op het eigen werk te oefenen en een voldoende praktisch en theoretisch begrip te ontwikkelen van presentie.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

  • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur.
  • Data in 2021 (aangepast): de donderdagen 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september, 14 oktober en 18 november
  • Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
  • Locatie: omgeving Utrecht (de bijeenkomsten zijn live, voor zover de coronamaatregelen dit toelaten)
  • Prijs: € 745,- (incl. handouts en aanvullende artikelen; excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart (2019, Praktijkboek presentie. Bussum, uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95).

Interesse? Meld je dan nu aan voor de cursus van 2021 via het inschrijfformulier Basismodule 2 2021.