Nieuwsflits

Leergang leidinggeven aan presentie

Stichting Presentie organiseert in 2021 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder. De leergang start op 1 april 2021.

Goede zorg met de presentiebenadering
Steeds meer organisaties realiseren goede zorg (of hulp, ondersteuning) met behulp van de presentiebenadering. Dat raakt niet alleen professionals maar ook de onderlinge samenwerking, de manier van leidinggeven, de organisatie van de zorg en de verantwoording van de zorg. In de leergang komen de meest relevante thema’s aan de orde voor leidinggevenden, staffunctionarissen en zorgprofessionals die leiding of ondersteuning bieden aan collega’s. De deelnemers maken kennis met de presentiebenadering en de werkprincipes. Zij verkennen hoe ze de werkprincipes in hun eigen rol kunnen vormgeven en wat het van hen vraagt om anderen in staat te stellen goede zorg te leveren.

Aan de orde komt, onder andere, wat de alternatieven zijn voor beheersing en controle met steeds meer regels. We zien leidinggeven als een relationeel proces en dat heeft consequenties voor leiderschap, veranderingsprocessen, kwaliteit en verantwoording. De deelnemers worden uitgedaagd deze thema’s kritisch te onderzoeken, positie in te nemen en deze positie zowel persoonlijk als theoretisch te onderbouwen. En, uiteraard, wordt ook gevraagd in de eigen praktijk volop te experimenteren.

Voor wie?
De leergang is gericht op leidinggevenden, (team)coaches, staffunctionarissen en zorgprofessionals die in hun eigen rol met presentie aan de slag willen en anderen hierbij (willen) ondersteunen. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers uit zorg-, welzijn-, onderwijs en overheidsorganisaties.

De opzet van de leergang
De leergang beslaat een periode van zes maanden en bestaat uit zes ééndaagse bijeenkomsten. Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag. De leergang wordt afgesloten met een dag waarop de deelnemers een werkstuk presenteren op basis van eigen onderzoeken of experimenten die in de leergang zijn opgepakt. In de leergang worden de nieuwste ontwikkelingen en inzichten meegenomen.

Praktische informatie

Data

Dagen Data Tijden en bijzonderheden
Dag 1 Donderdag 1 april 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 2 Donderdag 29 april 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 3 Vrijdag 21 mei 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 4 Vrijdag 18 juni 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 5 Donderdag 1 juli 2021 van 9.30 tot 17.00 uur met lunch
Dag 6 Vrijdag 10 september 2021 van 9.00 tot 17.00 uur met lunch

Plaats
Utrecht

Prijs
De kosten bedragen € 3.450,- per deelnemer. Bij meer deelnemers uit één organisatie geldt vanaf de tweede deelnemer een korting van 10 % op het reguliere tarief. De leergang gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Wij houden daarbij rekening met de dan eventueel geldende corona-maatregelen.

Aanmelding en toelating

Aanmelden doet u door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het aangegeven emailadres. Uw inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en de aanmelding is definitief na het voldoen van het cursusgeld.

Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag.

De leergang is bijzonder geschikt voor organisaties in zorg, onderwijs, welzijn en overheid die een start willen maken of gemaakt hebben met een presentietraject. We raden aan om met meer leidinggevenden/ managers/ staffunctionarissen en zorgprofessionals uit één organisatie deel te nemen. Dat blijkt, zo geven deelnemers zelf aan, het leerproces te versterken.